MMD Mark och miljödomstolen, dom 2018-09-18, M1081-18. Överklagan avgjord, till fastighetsägarens fördel gentemot Gnesta.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-09-18 i mål nr M 1081-18
( Samma länk till dokumentet lagrat på va-i-tiden) Svea HR M 9381-18 Dom 2019-06-18)

Läs domen.

(Litet utdrag:
”Det är oproportionerligt att kräva 90 procents rening av fosfor då utsläppen av fosfor är små
och kostnaderna för att komma upp i en sådan reningsgrad är betydande. Denna fråga
har inte prövats av underinstanserna. Mark- och miljödomstolen har således åsidosatt
sin skyldighet att tillse att ett ärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, vilket
utgör rättegångsfel. För att kunna uppfylla föreläggandet måste avloppsnätet på
fastigheten, som inrymmer tre separata hushåll, byggas om. Detta kommer att kosta
mer än 300 000 kr. Nämnden har inte presenterat någon utredning som visar att någon
miljönytta skulle uppnås genom att han åläggs att avlägsna ytterligare 20 procent
fosfor utöver vad som gäller vid normal skyddsnivå. Det finns dock goda möjligheter
att uppnå en adekvat fosforrening på hans fastighet genom långt billigare åtgärder än
de som nämnden förordar.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *