Insändare/debattartikel från föreningen VA-i-tiden.se / Enskilda avlopp och myndighetshanteringen.

Enskilda avlopp och myndighetshanteringen.

Runt om i Sverige finns tusentals fastighetsägare, som fått sina befintliga avlopp utdömda. Krav ställs på åtgärder som i regel kostar runt 100.000:-, men ibland kan kraven bli det femdubbla – utan påvisbar miljönytta.

För att hjälpa alla drabbade och för att få rimligare bedömningar, så har den nationella föreningen VA-i-tiden bildats.
Se
www.va-i-tiden.se

Vi har nu kommit så långt, att vi kan ge hjälp åt dem som känner sig drabbade.

Vi har gjort en omfattande argumentationssammanställning, som vi hoppas du skall kunna ha nytta av i dina kontakter med myndigheterna. Alla ärenden är olika, men du bör kunna lyfta ut de argumenten, som är tillämpliga för just ditt fall.

Vi har redan skickat sammanställningen till alla lokala miljö/och hälsoskyddsmyndigheter (290 st) runt om i Sverige. Alla har inte svarat och därför vet vi inte om vår argumentation nått fram. Vi har också skickat till alla länsstyrelser, till Havs-och vattenmyndigheten, till Naturvårdsverket liksom till miljödomstolarna.

Det finns naturligtvis ingen garanti för att myndigheterna kommer att beakta vår argumentation. Men där finns så pass mycket fakta, att de får svårt att ”köra över” enskilda människor på samma sätt som tidigare. Lyckas vi få till stånd rimligare bedömningar, så kommer vårt arbete att spara miljardbelopp till människor på landsbygd, i stugområden och i småsamhällen.

I framtiden handlar det inte bara om avlopp. Det finns starka marknadskrafter, som med avund tittar på våra egna brunnar och vill tvinga fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala vattennätet, så vi i stället skall köpa kommunalt vatten.

Argumentationssammanställningen hittar du här: https://foreningen.va-i-tiden.se/wp-content/uploads/2020/03/VA-i-tiden-arg-7-II-1.pdf

Blankett för medlemskap hittar du här: https://foreningen.va-i-tiden.se/medlemskap-resp-kontakta-oss/

Lycka till!

För föreningen VA-i-tiden

Arne Gunnarsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *