Partiernas ställningstaganden i valet 2018

Partiernas ståndpunkter i valet 2018, se länkarna nedan.

(För allmänt om va och rikspolitik se fliken Riksdagspolitik)

Nationellt: Villaägarna har i nummer nr 4-18, sept-okt. sammanställt ett antal frågor och svar till partierna.
Fråga 10 gäller vatten och avlopp.

Köping
Åstorp
Mer finns nedan i länkavsnittet.

I debatterna i riksdagens talarstol har flera partier kritiserat nuvarande va-ordning och krävt att berörda fastighetsägare skall få rimligare villkor.

Det verkar dock inte som om riksdagspartierna vill ta ordentlig ställning till va frågan, kanske därför att många kommuner med partikolleger drar nytta av rådande rättslösa läge, och utnyttjar lagen till sina egna planer att skapa nya attraktiva bostadsområden där fritidshus finns.

Trots att flera områden uppvaktat sina lokala politiker, skrivit till riksdagsledamöter för sina län eller skrivit till riksdagens ledamöter är det otroligt dåligt med svar därifrån. Snarare en tystnad som förstämmer. Det är ju ändå människor som skall betala för den ofta onödiga va utbyggnaden med egna pengar och som tvingas från sina hem och stugor. Varför tiga om denna fördrivning.

Ewa Stenberg i DN skriver: Det är kanske små partier lokala partier som kan få mer makt.
Som LPo, Landsbygdspartiet oberoende, de stödjer vår va fråga, men också SD driver va-frågan på kommunnivå och menar att lokala lösningar är en möjlig väg. 

Liten reflektion från webredaktören:
För egen del så kommer det till tankar om det sociala kontraktet jag har med samhället. Jag bidrar med skatt, och vi tillsammans bygger ett bra samhälle.
Nu säger man åt mig i Köping, att investera en halv miljon kronor och fortsättningsvis 5000 kr per år. Kan du inte det så flytta. Detta för att alla nuvarande vva lösningar har dömts ut, oavsett om de fungerar eller ej.
Motiveringen var först att Mälaren blir förstörd, och att förorenaren, dvs vi 235 fastighetsägare på Norr Mälarstrand skall betala allt. Nu efter att vi bevisat att det är kommunen som är stor förorenare, inte vi, så skall vi räddas från sinande brunnar i en framtid.
Politikerna säger till mig att det blir bra i en framtid, att få kommunalt vatten och avlopp, för flera skall kunna bo där permanent.
Var tog nu det sociala kontraktet vägen? Nu då framtidens samhälle skall byggas, så skall jag betala allt för en framtida bebyggelse, eller överge mitt hem. All annan infrastruktur, som vägar och järnvägar bygger vi tillsammans för en framtid, men inte vatten och avlopp.
Hur kommer därefter det sociala kontraktet fungera? Kommer skolskjussar att komma fram på de smala vägarna grusvägarna. Hur löses dagis och fritids? Kan hemtjänsten göra sitt jobb när befolkning blir äldre, det är långa sträckor på dåliga smala vägar. Eller skall de som då bor där, bekosta den servicen själva?