Land/Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden

Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar debattören Torbjörn Lindahl, berörd fastighetsägare.

Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller minireningsverk finns regler för att tömning och drift ska fungera. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. Enligt de nya reglerna skall bland annat bilvägens bärighet vara minst 26 ton, och slambilen ska ha utrymme att vända vid tömningsstället och inte behöva backa annat än vid vändning.Läs också: Matfett proppar igen avloppen

Även om slamtömning tidigare fungerat utan problem för berörda fastigheter i tio, tjugo, trettio år så införs nya regler utan förvarning över en natt. Att det tidigare fungerat av hävd tycks inte betyda något. Innebär detta att varje berörd fastighetsägare måste genomföra bärighetsutredningar på vägar på den egna fastigheten, men även anslutningsvägar? En fastighet kan ligga flera kilometer från en väg med 26 tons bärighet. Om avloppstanken inte ligger intill en körbar väg behöver fastighetsägaren se till att det finns förlängningsslangar till körbar väg med uppställningsplats där annan trafik kan köra förbi. Det kan komma att behövas mycket långa förlängningsslangar.

En helt annan frågeställning är hur rättssäkert detta är. Är det respektive chaufför som avgör om vägen har tillräcklig bärighet samt om vändplatsen är tillfyllest för hen? En strikt tillämpning av dessa regler innebär i princip stopp för all slamtömning på landsbygden tills vägar, vändplatser och förlängningsslangar finns på plats. Det skulle ta ett antal år och till mycket stor kostnad. Till vilken nytta? Vad är det för problem man försöker lösa? Att chaufförer helt plötsligt förlorat förmågan att backa på småvägar? Att ett antal fordon plötsligt fastnat på småvägar där bärigheten försvunnit över en natt?Läs också: Värsta boven för toan – som en av tre inte känner till

Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider. Det blir sämre för miljön, allt detta för att Arbetsmiljöverket skall lösa ett problem som inte finns.

Torbjörn Lindahl, berörd fastighetsägare
Se även detta facebook-klipp: Hur tungt får ett brunslock vara?

En kommentar

  1. Jag skall titta på ett hus men vet inte om trekammarsbrunnen är godkänd hur tar man reda på detta ? Finns det papper på sådant? Huset är byggt -37 men när trekammarsbrunnen är gjord vet jag inte. Sedan har man hört att man nu skall ha ett sk. filter som kommunerna nu kräver mer o mer. Vad är detta för filter eller vad dom menar? Vad kostar detta o går det att montera detta på bifinlig brunn man då har ?

    Mvh Stephan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *