Läkemedelsrester, virus, bakterier

Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten, rapport C235, april 2017.

Denna rapport framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet utgör underlag till två regeringsuppdrag
som Naturvårdsverket ansvarar för:
1) Uppdrag att utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att
avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten för att skydda vattenmiljön innefattande
bland annat att beskriva tekniska lösningar och analysera dess för-och nackdelar.
2) Uppdrag om att identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från
viktigare källor i Sverige innefattande bland annat att redovisa forskningsläget och bästa
möjliga reningsteknik.

läs bl.a avsnittet 2.4.4, Roll av provtagning och analys,  sid 27 och 28.

 Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten

Reningverken har problem med medicinreter, se denna artikel i Ny Teknik,2017-08-22:
Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter.
Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel. Och dessa ger stararna sämre aptit och minskad sexualdrift visar en brittisk studie av fågelarten, rapporterar Vetenskapsradion.

2017-09-06, Info från Regeringskansliet.
Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön

Miljöminister Karolina Skog invigde i veckan ett reningsverk i Linköping som är det första i Sverige som kan rena avloppsvatten från läkemedel och andra farliga ämnen. I budgetpropositionen satsar regeringen 45 miljoner kronor 2018 för att fler kommuner ska införa sådan avancerad rening av avloppsvatten. Regeringen startar också ett nytt nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö.