Lagen; överklaganden

Citat från mail:

MEN i stort sett verkar speciallagen LAV användas i strid mot ramlagen MB.  MoM verkar fungera som en exproprieringsdomstol i samhälls-”utvecklingens” tjänst. Tyvärr är denna utveckling i strid med hållbarhet ur miljösynpunkt och borde inte kunna fortgå – enligt MB.”

”Recept” på hur kommunerna kan driva igenom kommunalt va

Inlägg om ”Lagen”