Röster i debatten

Lägger denna röst i debatten längst upp: Bo Lindman skrev ett brev till mig  om avlopp och miljöpåverkan, sammanfattar väl vad många tycker och tänker.
På vilket sätt uppfyller når kommunerna miljö och hälsa genom att döma ut enskilda avlopp resp tvångsansluta fritidshusområden. Är det för att få in skatter och avgifter som man påtvingar människor dessa investeringar i nya avlopp, utan att folk begriper vad som är fel. Det luktar inte, marken är inte svampig, ingen vass utanför och inga nässlor och vattenet i bäcken visar ingen påverkan. Den utdöms bara för att anläggningen är för gammal, saknar luftningsrör och inspektionsgrop.
Tänk om bilprovningen utdömde bilar på samma sätt som miljöinspektörer, tittade på dem, hummade, och säger att bilen är underkänd. Du frågar inspektören om varför,men får inget svar, enbart en hänvisning till att du kan överklaga. Domstolen fastställer därefter att inspektören är utbildad och får avgöra bilens kondition och sakfrågan tas inte upp i domstolen. Vite för åtgärd på 50-100 000 kr utdöms. Ingen bil eller ny bil blir resultatet.