Den lilla människan Anna, 2020-02-23, ”Är det för mycket begärt?”

”Är det för mycket begärt?”

Är det för mycket begärt att man som enskild fastighetsägare vill att Sveriges makthavare ska syna va-frågor med dess bieffekter i ett större tvärvetenskapligt perspektiv och att rättssäkerheten kring frågorna bör synas?
Jag tycker inte det efter allt jag läst.
Varför denna tystnad?
Jag sitter i chock över hur dessa enormt viktiga frågor inte sätts stopp för och hur medborgare behandlas.
Jag vädjar till hela Sveriges maktelit att:
1) Stoppa samtliga tvångsanslutningar
2) Stoppa alla inventeringar av enskilda avlopp
3) Dra tillbaka alla beslut för enskilda fastighetsägare som har tvångsanslutning eller tvångsåtgärder hängande över sig
4) syna frågan rejält nationellt med ett helhetsperspektiv och tvärvetenskapligt
5) säkerställ rättssäkerhet kring den enskildes äganderätt
6) säkerställ att korruption inte förekommer i något led
7) säkerställ att kompetensen är den rätta ute i kommunerna
8) säkerställ att kommunernas anställda har alla verktyg för att utföra sina jobb proffesionellt
9) säkerställ domstolars kompetens, jag tänker här eu-lagstiftning och även ur mänskliga rättigheters perspektiv då det gäller grundläggande behov och äganderätt
10) syna bakåt i tiden hur ärenden gått till
11) ärenden som felbehandlats ska ha gratis juridisk hjälp för att få skadestånd
12) inse hur mycket felaktigheter som begåtts och be medborgarna om ursäkt
13) ta nya tag i frågorna och jobba tillsammans med medborgarna och oberoende forskare för att skapa en hållbar framtid för allas vår framtid och använd all kunskap,kompetens och ekonomi för de stora problemen.
14) Inse att pålagorna på de enskilda är för stora och tvång är ingen lösning, skapa rimlighet med förnuft.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *