Måste man tömma en slambrunn

Brevväxling mellan Den lilla människan Anna och mig som webredaktör och Lars Hylander.

____________________________________________________________________________________________

Mail till Anders

Är man då som jag och framför kritik, hur ska jag då kunna lita på att bli rätt behandlad i en annan sakfråga som berör samma ämne?

Nu har jag upptäckt att man inte utför slamtömningen på det sätt som utförarens egen hemsida anger.
Man tog vid sista slamtömningen endast bort slamkakan och gjorde inget mer.
För det här, dvs slamkaka bort och en arbetstid på ca 15 minuter betalar jag över 1100 kr.
Hemsidan visar alltså helt annat utförande och dessutom anges fel datum för utförandet.

Ja, hur gör jag nu?
Kan jag framföra denna kritik som konsument när jag samtidigt starkt kritiserar samma verksamhets (delvis) högre lednings agerande kring va-frågor?

Jag har svårt att lita på att man skiljer på sakfrågorna i mitt fall.
Kommer jag betraktas som ”bråkstake” och omöjlig individ?

För övrigt har jag varit husägare i ca 30 år och har aldrig fått vetskap om att jag ska ha egen tillsyn/kunskap över min avloppsbrunn, ej heller att jag ska veta hur en slamtömning går till och tydligen också vara med för att se det går rätt till.
Jag minns att jag frågat en anställd vid berörd förvaltning för många år sedan, svaret blev att de säjer till om något är fel med brunnen.
Detta är vad jag trott och gått på under alla dessa år.
Det lät ju rätt och riktigt i min hjärna att de som kan saken också har koll på densamma.
Så låter det inte nu och här står jag som en idiot och förklaras som miljöbov…
Suck…

Ska jag nu våga klaga på tömning eller får jag då skit på mig eftersom jag klagar på andra delar i va-frågan/hanteringen?
Kommer jag ses som en ”bråkstake” och omöjlig individ?
Hur ska jag orka?

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

______________________________________________________________________________________

Hej!

Slammet i trekammarbrunnen behöver rent tekniskt tas bort endast om det blir så mycket slam att det rinner ut i markbädden eller infiltrationen, vilket det blir om nedbrytningen av toapapper och annat organiskt material störs. Bottenslam blir det även om man spolar ner mycket sand och jord med avloppet. Fram till för ca 20 år sen byggde man ofta stora slambrunnar som man tömde vart 5:e år eller mer sällan. Pappa tömde vår när vi var småbarn och sen klarade den sig mer än 10 år till nästa tömning. Nedbrytningen av  organiskt material kan störas av tömning så egentligen ska man inte tömma om det finns plats i brunnen om nedbrytningen fungerar bra eftersom bakterierna störs. Det finns Det finns firmor som säljer bakterier som ökar nedbrytningen och en del miljökontor tillåter glesare tömningar om man tillsätter dessa bakterier. Tillsammans med Roland Ekstrand ska vi undersöka om dessa bakterier är en möjlighet för att ha glesare tömningar t ex i skärgården där man måste färja slambilen till öar utan broar.

I kort så medför årlig tömning av trekammarbrunnen en stor miljöbelastning. För miljöns (och plånbokens skull) vore det bättre att ta bort kravet på årlig tömning. De som har för små trekammarbrunnar får själva välja mellan att fortsätta med årlig tömning eller att gräva ner en större brunn.

Mvh!
Lars Hylander

___________________________________________________________________________________________

Lars. 

Vad betyder för liten brunn. Har för mig att Peter talade om att amerikanska brunnar var betydligt större med större diameter, just för att nedbrytningen skall fungera bättre o helst undvika slamtömning. Har också för mig att jag talat med folk från Orsa som sagt att de sällan tömmer slambrunnen. Hjälper till med en död höna i brunnen så att bakterierna kommer igång. 

Anders

____________________________________________________________________________________________

Hej!

Svensk praxis är 2 m3 till ett normalhushåll på 5 pers. Vi har just satt in en 2 m3 plastbrunn vid ett hus, vilken hittills fungerar bra till en 4-pers-familj med 2 småbarn och utan badkar. Men vet inget om vi får igång rätt process. Ska kanske slänga i en höna? En död gris slängde man ofta ner i avloppsbrunnen förr i tiden för att få igång rätt process.

Har man långtidsduschande tonåringar så skulle jag välja en 3-kammarbrunn större än 2 m3. Så vid vårt bostadshus funderar vi på en större brunn, eftersom vi har tre tonåringar…

Vi har kommunalt avlopp nu, vilket inte känns bra med tanke på vår samlade kunskap om avlopp och kretslopp.  Funderar bl a på mullis, som vi tittat på vid ”Funbo runsten” https://funborunsten.wordpress.com/tag/avlopp/

Mvh!
Lars

____________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

I Norge har man dubbelt så stor slavskiljare som i Sverige om man har WC. Se
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/slamavskiller

Svensk storlek godkänns i Norge bara om man endast har BDT.
För sommarstugor är slambrunnarna mindre.
Trekammarbrunn är under vissa förhållanden godkänd som enda reningsanläggning vid utsläpp i havet.

Mvh!
Lars

_________________________________________________________________________________________

Ger nuvarande praxis för enskilda avlopp optimala avloppsanläggningar?

Jag ifrågasätter det av flera orsaker:

1. Markretentionen beaktas ej i praktiken av myndigheter som HaV, IVL, SMHI som Peter föredömligt visat.

2. Reaktiva filter för fosforavskiljning bör ifrågasättas eftersom man inte beaktar dess stora klimateffekter.

Jag har under flera år forskat på reaktiva filter för fosforavskiljning och sen sett hur resultaten missbrukats bl a genom att KTH genomför projekt för att med finska miljöpengar rena P-läckage till Finska viken från kycklingfarmer, där orsaken till P-läckaget är att de ryska ägarna inte sprider gödseln på åkrarna utan låter den ligga kvar utanför stallarna pga spridningskostnaderna.

3. För liten storlek på trekammarbrunnar. Jag har i nån sorts blåögdhet trott att myndigheterna kan området de övervakar, men inser att även etablerade normer troligen är fel. Två  kubikmeters trekammarbrunn till ett hushåll (5 pe) tycks inte heller vara vetenskapligt underbyggt. Brunnarna fylls och man får slamflykt till markbädd/infiltration. Då inför man krav på årlig tömning istället för att utreda orsaken till slamflykt.

Tänkbara orsaker:
a.        är för liten slambrunn.
b.      för mycket fett i avloppet eller transfetter som inte bryts ned. Friterad mat?
c.      fel näringssammansättning.
d.      kemikalier/mediciner tillförs som hämmar nedbrytningen.
e.      för mycket toapapper. (I många länder slänger man toapappret i en separat påse istället för i WC.)
f.        luftning, t ex med akvariepump

Vore kanske viktigare för Formas att finansiera forskning för att  optimera enskilda avloppsanläggningar med kretslopp istället för att ”penningtvätta” grå litteratur så den blir vit.

Sommarhälsningar!
Lars

En kommentar

  1. Han tycker det är dyrt med 1100 för att nån annan än han själv ska ta bort hans avföring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *