Här dumpas Tyresös slam från reningsverket

http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvfjardensvanner/Var_hamnar_allt.html

 

“Här kommer lastbilar flera gånger per dygn, sedan till Jordbro, där det går på tåg sedan hela vägen upp till Aitik”, förklarar Lars Gunnar Reinius, Sthlm. Vatten … I 10år har allt avloppsslam  från Henriksdals reningsverk spridits i tjocka lager i Bolidens gamla gruvhål i Gällisvare för att försöka odla gräs på slammet.

Slamhanteringen går tvärs emot Sveriges miljömål att återföra näringsämnen till åkrarna och innebär enligt flera forskare en akut övergödningsrisk för sjöar och älvar.

Elisabeth Kvarnström, som forskat på hur fosfor tas upp av växter i slam, menar att det är för stora mängder som sprids kring Aitikgruvan. -– Det är ju tusen gånger mer än vad man brukar ha som en vanlig fosforgiva, det är fruktansvärt jättemycket för högt. Det är inte vettigt, det är en deponi, anser Elisabeth Kvarnström.

Man efterlyser också värden från grundvattenpåverkan från slam-dumpningen.  Hittills har Boliden tagit emot nästan en halv miljon ton slam från Stockholm vattens reningsverk. Miljökatastrof för Norrland … billig dumpning av miljöfarligt avfall för Stockholm ..