Webredaktören tar till orda

Brev ”Webredaktören tar till orda”

OBS- när nätverkets hemsida flyttades till en subdomän så tappades många länkar. Gör så här om du inte kommer rätt.  Åtgärdas successivt, men det är några tusen länkar.

190503: Namninsamling överlämnad till riksdagen och lite info landet runt.
190428: Svar  och funderingar kring två artiklar i Magazin24
(Med i namninsamlingspärm till riksdagen 2019-05-02)
190426: Argument för enskilda avlopp, läkemedelsrester rinner ut i  vattendragen, stoppa tvångsanslutningarna.  (Med i namninsamlingspärm till riksdagen 2019-05-02)
190417: Sverige runt- hur sköts VA-frågan i Sveriges kommuner
(Med i namninsamlingspärm till riksdagen 2019-05-02)
190408: Vedervärdigt av Köping att inte invänta ny lagstiptning som slopar va tvång; mm
190405: Tvångsanslutningar, vetenskapliga grunder och va system som läcker.
(Med i namninsamlingspärm till riksdagen 2019-05-02)

190328: Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn. 
Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem
190129, Januari- Landet runt blåser det kallt
181220, Köping -MMD förhandlingar
181126, Novembermörker, 2, Köping
181119, Novembermörker,1, statlig utredning
181027, Remissvar till SOU 2018_34
181022, Besök fullmäktige, Medborgarförslag
181020, Brev FÄ, Köping norra Mälarstrand
180920, Lite på VA fronten, så här efter valet
180907, Öppet brev till MP i Köping
180905: Brev inför valet nu på söndag från Köpings norr Mälarstrand
180830: Årets val. Kommer du ha kvar ditt hem eller din stuga efter valet, det är frågan.
180731: Het och loj sommar, VA har fått vara ett tag
180706: Brev om Köpings/Swecos brev om ledningsrätt, ny hemsida och övrigt.
180625, Midsommarbrev från en upprörd nordlig Mälarstrand vid Köping
180611, Info till va-i-tiden nätverket
19-06-17, Köping, samling vid folkets hus, skriv under medborgarförslaget.
2018-05-28, Brev till va-itiden nätverket
180416, Interpellationsdebatt ang små avlopp, kommentarer
180408, Påskbrev
180224, Info till fastigheterna på Köpings norra mälarstrand samt till va-i-tiden nätverket
171013, TV4 Kalla fakta; Nationellt nätverk

Presentation av webredaktören

Webredaktören är jag, Anders Segerberg, bosatt i Köping. Fast boende i ett fritidshus PÅ Dåvö, en av två halvöar i Mälaren som nu går under Köpings kommuns arbetsnamn Norra Mälarstranden för att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp. Jag tillhör ”Strategigruppen” i detta område, som sedan dec 2016 arbetat för att få Köpings kommun att ompräva beslutet om verksamhetsområde och kommunalt vatten. Vi anser att beslutet är taget på felaktiga grunder. Det är inte miljö och hälsoskäl som styr, utan en exploatering av området för att få permanentbebyggelse. Kostnaden för va-projektet är så stor så att många tvingas ifrån sina hem och stugor.

Brev och utskick

Jag har skrivit nedanstående brev för att sammanfatta alla artiklar, insändare, nyhetsinslag och faktakunskap som kommer in till mig via mailtips, telefon och eget sökande. Jag har som stöd ett nätverk som är spritt ifrån Åstorp i söder till Piteå i norr, som jag har många kontakter med.  Likaså arbetar jag ihop med nätverket i samband med våra skrivningar och möten med miljödepartement, utredaren Grönwall och till riksdagsmän.