Sälja fastigheten på grund av VA tvång. Skriv till kontakt@va-i-tiden.se

Hej ni som tar del av VA-i-tidens skrivningar

Har du en berättelse om VA tvånget och vad den leder till så skriv till kontakt@va-i-tiden.se


En aktuell fråga, med tanke på artiklar som skrivits, men även i samtal med riksdagsledamöter. eftersom jag redan fått frågan av politiker så bör den vara viktig i kommande diskussioner. Hur många har vi i kommunerna som har sålt sin fastighet eller tänker att sälja den eller som väljer att som pensionär anta ett kommunalt lån och leva i total fattigdom?

Man kan ju anta att det inte tas hänsyn till VA lån den dag du tvingas söka bostadsbidrag för att inte svälta ihjäl? Vilket betyder att du får inget bostadsbidrag, kommunen kanske inte tänkte på det………..?

Vet inte hur vi ska kunna få fram någon siffra på hur många FÄ som är berörda, men med hjälp av Facebook eller hemsidan kanske folk kan ge exempel? Hur som……..

Det vore intressant att försöka få en helhetsbild över denna VA-misär.

/Kent Leonardsson


Har du en berättelse om VA tvånget och vad den leder till så skriv till kontakt@va-i-tiden.se

Kan bara nämna att det fall som jag beskrivit om tidigare i Smedjebackens kommun. Pratade med mannen i byn  igår och han har fortfarande kvar sin lilla stuga, med sitt lilla utedass. Han har ju tvingats att betala 155000 kr plus årsavgifter till denna pyttelilla fritidsstuga trots att han inte är ansluten till det kommunala.

Ni kanske kommer ihåg, att den lilla stugan byggde han med sin far på 50-talet, där finns inget vatten eller avlopp indraget. Ska det sättas in en toalett så måste stugan byggas ut och en sådan åtgärd uppskattar han till uppåt en miljon inklusive en installation av vatten.

Försökte råda honom till att ta ett kommunalt lån då banklån nekades. Tyvärr valde han att ta av sin lilla sparade slant, för han orkade inte mer, i sitt sjukliga tillstånd. Som grädde på moset kan nämnas att han begärde uppskov med inbetalningen, när han försökte att få undantag från anslutningen. Eftersom tiden för inbetalningen hann löpa ut så ficka han i stället betala en förseningsavgift. Det hjälpte inte att påvisa att det var en pågående process om ett undantag.

Så nu sitter ”Mannen” i byn med en skuld på 155000 kr och tvingas betala den årliga grundavgiften för VA och försöker att leva på sin fattigpension. Han känner inte samma glädje längre, när han alltmer sällan besöker sin lilla stuga, som en gång utgjorde en glädjestund i vardagen efter ett lång och slitsamt arbetsliv.

Kent Leonardsson


Mer om människoöden finns samlat här.
Även under kategorin Folkfördrivning finns många berättelser.
En av dem är Den lilla människan Anna; Du hittar vad hon skriver här.
Gerd på Köpings NorrMälarstrand skriver så här.

Berättelserna handlar om människor som bor i områden som anslutits/kommer att anslutas till kommunalt VA eller där det enskilda avloppet på oklara grunder dömts ut, och som tvingas därifrån. Där kommunerna vill ha expansiva områden, men där dagens invånare tvingas betala för en kommande infrastruktur och själva tvingas därifrån.  Livet med hus, jobb, skolgång, kamrater och vänkrets slits sönder.

På andra ställen är fritidshusbebyggelsen dominerande. Dit har närmaste stads invånare sökt sig för att bygga ett paradis på sommaren, en pärla i livet. Byggandet var intensivt på 40-50 talen, och packlådor från t ex volvos motortillverkning användes för sommarstugor. De fråntas nu dessa fastigheterna i och med tvångsanslutningarna, det blir för dyrt. Storstädernas befolkning, som lånar på sitt boende i storstaden,  tar över och bygger om- till mer moderna fritidshus, med året-runt-värme, rinnande vatten och spoltoalett, samtidigt som kommunens egna invånare tvingas därifrån.

Det är många i fritidshusområden som sagt adjö till vännerna och gjort sig av med katten, som en insändare i BBlat i Köping beskrev situationer för dem i Sundänge.

Eller där kommunerna  med hänvisning till att sjöar och hav förorenas av de små avloppen och att miljön skall räddas, dömer ut små avlopp, oavsett hur långt ifrån vattendrag de ligger. Samtidigt sprids resterna från reningsverken, allt slam från toaletter, vägsmuts, sjukhusavlopp mm på åkrarna, och läckagen i avloppsledningarna samt kontinuerliga utsläpp och bräddningar är legio.

 

Men detta är bara en liten del i alla människoöden som vi i VA-i-Tiden fått ta del av. Många slåss blodiga mot kommunernas och kommunernas VA bolag utan att kunna förändra något. Slutet blir fattigdom på existensminimum för många. Pensioner som kronofogden skall ha i stället för pensionärerna, fråntagna bilar trots att man lever på landsbygden, avloppsförbuds och därmed förbud att använda fastigheten.

 

 

Mailsvar
Det finns ett otaligt antal genom åren som sagt sig tvingas sälja.
Hur det i verkligheten så skett  är nog svårt att föra statistik över, men de som fått fogden på sig bör ju det finnas någon form av dokumentation kring.
Googlar man finns det flera tidningsartiklar etc med olika namn på de som påstått sig vara tvungna att sälja?   Så här föreligger säkert ett mörkertal och hur ska man kunna fånga och nå dessa ?  Kanske genom annonsering och efterlysning via olika medier.  Kanske skulle ligga på VA i Tidens 1:a sida som en efterlysning och be alla som vet någon eller som har sålt eller fått ekonomiska svårigheter tvingats ta lån att ta kontakt med oss?  // MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *