Namninsamlingar

Protestlistor/Namninsamlingar

Nationell namninsamling. Stoppa tvångsanslutningarna.
Stöd Edward Riedels(M) motion. Omröstning i riksdagen 2019-05-02.

 

Köping/Norra mälarstranden,
dvs fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen.

Överklagan till HD av tillstånd för nedläggning av va ledningar till fritidshusområden på Köpings ”Norra Mälarstrand”
– Brev till fastighetsägarna på norra mälarstranden och namninsamling

Upprop:

Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand! Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns!

2018-04-11: Vi har nu 201 underskrifter på ”skrivunder.com, se även kommentarerna under fliken ”Underskrifter”. Därtill ytterligare: underskrifter på papper 1 (15 namn) , underskrifter på papper 2 (20 namn)
Totalt 236 namn

Medborgarförslag

Vi har även lämnat in ett medborgarförslag till kommunalfullmäktige att göra omtag på va frågan. Se länk. Totalt 126 namn

Munkedal/Gårvik

Samlade in namn på protestlistor för några år sedan för att undvika pumpstationer, kallade bajspumpar, vid badviken. Kommunen hävdade att ifall breddning skedde så skulle man lägga ut länsar för att hindra bajskorvarna att flyta ut i havet så att då utgjorde de ingen fara för miljön.

Orsa

I Orsa genomförde man en namninsamling 2017.
Ca 800 protesterade mot kommunens va planer, vilket fick kommunen att ta tillbaka beslutat verksamhetsområde, och söka andra va-alternativ.

Smedjebacken

I Smedjebacken samlades man i bygdegården 12 feb. Inbjudan, som ett upprop,  skickades ut om mötet.

På mötet delades  protestlistor ut , som också skickats som mail. Deltagarna ombads att skriva ut egna listor och be släkt, vänner och bekanta att skriva under. Namninsamling pågår.

Tyresö/Kalvfjärden

Genomförd, se länk.  ca 500 namn erhölls.Se mer info på ”Tyresö- brev mm

Vänersborg

Stoppa myndighetsutövning som hindrar Solvarms Naturhus med kretsloppssystem. Detta huset sparar på miljön och forskning bedrivs där nya bättre lösningar tas fram.
Naturhuset är ett framtidsalternativ och bättre än det kommunala avloppssystem som nu byggs ut längst med Vänerkusten.