Kontakter med lokalpolitiker

Köping/Norrmälarstrand

Vi försökte få en namnlista med e-postadresser på vilka som sitter i Köpings fullmäktige, men lyckades inte. Enda namnet som är tillgängligt är kommunens ordförande. Till resp parti kan man komma med mailformulär från kommunens hemsida, men det är inte enbart partiledarna vi vill ha diskussion med utan gräsrotspolitikerna.
Därför skrev vi följande som en insändare:
Till gräsrotspolitikerna i Köpings kommun, om det går att komma i kontakt med Er!
Därtill skrev vi en insändare om våra svårigheter att nå köpings gräsrotspolitiker
Insändare angående onåbara politiker.

http://norrmalarstrand.com/onewebmedia/Ins%C3%A4ndare.JPG

 

Tyresö

2017-12-02: Vi har fått förfrågan om giftermål med SD — dom vill föreslå ett tak för anslutningsavgiften och att vi gör gemensam sak … låter bra först men läs mitt svar till Kicki … det är viktigt:
Kicki, vi utgick från att du visste att vi inte tänker liera oss med nazister för trettio silver pengar.  Jag vill bara ha dina tankar på vad det betyder … det kan vara dåligt för Kalvfjärdens Vänner om SD propagerar för något vi har gemensamt intresse med. Det gör oss till måltavla för de som inte tycker om SD åsikter i något område…

Så vi skulle behöva göra något klokt här … kanske på avstånd skriva ett brev till Tyresö Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige? och säga:  När SD-politiker, som ”ni anser er vara bättre än” ser den stora orättvisan, det underliggande bedrägeriet i att flera i kommunledningen tvingar enskilda att finansiera en upprustning av infrastrukturen pga framtida stora svårigheter att genomföra ett sådant projekt när superstrukturen är tätare, dyrare, svårare att hantera ur legal synvinkel… hur kan det komma sig att ni som ser er själva som civiliserade intelligenta människor inte inser att ni gör er skyldiga till ett massivt bedrägeri, som skulle kunna placera vissa i kommunstyrelsens medlemmar i fängelse om det framkommer att ni haft som avsiktlig och medvetet framtagna förslag att lura enskilda husägare att betala för något som de normalt aldrig skulle ha fått bli medvetna om. Fundera på det innan ni svarar
Det finns ett bra engelskt låneord: misprision, som betyder att någon är medveten om en kriminell handling men väljer avsilkligt att låtsas, som om de inte vet eller förstår. Det är den situation som nästan hela kommunstyrelsen har satt sig i nu.  Om vi inte får en ändring på er avsikt att låta enskilda finansiera er framtida infrastruktur, får vi lov att publicera i detalj hur ni har förberett er framtida bebyggelse på plattformen, som ni tänker tvinga oss att finansiera.