DN bilaga 2018-07-01:VVS fabrikanternas råd och kommentarer på bilagan.