Om oss

Vi som är med ingår i ett nationellt nätverk med vägföreningar, områdesföreningar och enskilda. Du hittar våra områden i skrivelserna nedan. Vi har hus på landsbygden och i fritidshusområden som vi anser godtyckligt påtvingas kommunalt vatten och avlopp. Detta trots att miljöskäl inte finns (rekvisit enl §6 LAV).

Därtill har vi stöd av sakkunniga och forskare på området.

Vi som är med har bidraget till en skrivelse som lämnats till miljödepartementet och till den statliga utredaren Anders Grönwall vintern 2017. 1. Miljöfrågor, Besök landshövdingen Västmanland (2)1. Miljöfrågor, Besök landshövdingen Västmanland (4)

Likaså har vi framfört våra krav  i en skrivelse till samtliga riksdagsmän, som dock inte, med undantag av 1 ledamot, besvarat vår skrivelse. Vi har därför gemensamt skrivit till partisekreterarna i riksdagen och begärt svar på var de står i va frågan.

 

Webansvarig: Anders Segerberg.
Kontakt fås genom kontaktformuläret på sidan Medlemsskap och Kontakta oss på föreningens sida