Alternativa va-reningsmetoder- inlägg

Div inlägg, som senare läggs in i nedanstående skrivning.