Kontakter med landshövding och länsråd

Köping/Norrmälarstrand

2018-04-05: Vi träffade landshövdingen för Västmanland och pratade kring denna presentation. I samband med detta så presenterade vi bl a bilder på miljöpåverkan från oss i våra fritidshusområden, resp från reningsverk mm. Länkar finns i presentationen.

Feb 2018: Vi har efter drygt två veckor inte fått något svar på vårt brev till landshövdingen och påminner  med ett brev om detta.
Eftersom vi inte ännu fått något svar från dig eller någon av dina närmaste medarbetare skickar vi detta brev som en påminnelse. Vi tycker att professionalism och artighet borde styra er myndighets agerande, när vi som länsmedborgare hör av oss i en för oss oerhört viktig fråga!…….

Landshövdingen fick ytterligare ett brev  2018-02-01 av vår strategigrupp från Norra Mälarstranden/Köping. Hon får brevet och kopior av brevet till rikspolitikerna samt våra krav/förslag som utredningsmannen Gröndal fick….

Köping/Norrmälarstrand skickade in följande brev 2017-08-20:
Brev till landshövdingen och länsrådet i Västmanland.

Det första svaret var att de inte hade med frågorna att göra. Efter ytterligare ett brev som klargjorde ansvaret för länstyrelsen återkom de efter teldiskussio med följande brev:
Svar från länsstyrelsen, mail 2017-10-02, Länsstyrelsens roll verksamhetsområde norr Mälarstrand Köping mm

Orsa/Sörmedsjöns byförening

Träffat landshövdingen 2017.