Riksdagspolitik- Viktiga yttranden, ageranden och beslut för VA i tiden.

Lägger denna överst, det är ett viktigt ställningstagande av riksdagsmannen Riedl (M)  för oss som tvingas på tvångsanslutningar av vatten och avlopp.

Överlämnande namninsamling till Riedl, riksdagsdebatt om motionen

(Inlägget finns också under fliken Politik/ Riksdagspolitik- nyhetsflöde,  liksom många andra inlägg i rikspolitiken kring VA frågan).

 

Flera tunga yttranden, ageranden och beslut i rikspolitiken

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-11-22, Lunchmöte i riksdagen ang va frågor.

Katarina Elofsson, ekonom SLU  och Peter Ridderstolpe, WRS, var 2017-11-22 inbjudna i riksdagen för att tala om små avlopp. Mötet hade ordnats av LRF tillsammans med några socialdemokratiska och moderata politiker. Ett 15 tal riksdagsledamöter med olika partifärg var med och lyssnade och ställde frågor.  Grönwall, ordföranden för den statliga utredning, var också med på mötet.

Både Katarina och Peter gav ny och viktig information för många. Katarina, som är ekonom på SLU, visade bland annat en bild som beskrev kostnaderna för att minska fosfor till haven med olika åtgärder. Bland de absolut dyraste åtgärderna hör fosforrening för små avlopp. Peter beskrev bland annat att de små avloppens miljöpåverkan är liten och gav flera goda råd till politiker och myndigheter.

I den avslutande diskussionen var det någon som frågade hur alla fastighetsägare som felaktigt tvångsanslutits skulle få kompensation för att på felaktiga grunder blivit anslutna till kommunalt VA eller blivit tvingade till kanske helt onödiga men dyra förbättringsåtgärder. LRF kommer att publicera alla presentationer på seminariet.
Peters presentation kan ni läsa här :Lunchmöte riksdagen nov 2017,
Likaså finns här Naturvetenskapens syn på kretslopp o resurshushållning 
(Bilden på sidan 5 från lunchmötet kan behöva en extra förklaring: De ljusgröna staplarna står för de difusa utsläppen  huvudsakligen från skog och åkrar. Storleken på de dessa utsläpp av fosfor varierar med årsnederbörden, torra år så släpper skog och åkrar ut mindre mängd fosfor än våta år.
De mörkgröna fälten står för väl kvantifierade utsläpp från industrier, reningsverk mm. Av denna mörkgröna del står enskilda avlopp för 1/4 av utsläppen.)
Att som nu från Havsmyndighetsens sida och från politiker och kommuner att hävda att enskilda avlopp står för en så stor andel av utsläppen att hundratals miljarder behöver investeras i va system på landsbygden för att rädda sjöarna , är felaktigt och inte grundat vetenskapligt grundat. Fake news alltså. Eller om man vill, man silar mygg och sväljer kameler och ljuger avsiktligt om verkligheten.)
De små avloppen har liten betydelse för näringstillståndet i stora sjöar och vattendrag. Påverkan på haven är marginell!

2017- 11-23, Mailkommentar efter utskick till Va i tidens nätverk runt om i sverige:
Eloge och framtida medalj till Peter Ridderstolpe!
Uppmanar alla all läsa hur Peter benar ut perspektiven  …
– och i min mening/tolkning därmed belyser att bakgrunden i intressekonflikten inte är miljönytta utan att skaffa betalande abbonenter som inte kan tacka nej till kommunala monopol.
Mvh Anders Solvarm

 

2017-11-09, Vattnets kretslopp

Motion 2017/18:3429, av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD), Förslag till riksdagsbeslut

2017-11-09, Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening.

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP).

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera rapporten trots att man känt till resultatet under två år….

….Anser ministern att det är rimligt att Havs- och vattenmyndigheten inte väljer att publicera den aktuella forskarrapporten trots att man känt till resultatet under två år?

….Anser ministern att Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar att säkerställa att kommunala myndigheter ställer miljömässigt befogade krav på avloppsrening hos enskilda fastighetsägare?

2017-11-09, Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Interpellation 2017/18:40av Lars Beckman (m) till Miljöminister Karolina Skog.

Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017…..

…. Anser ministern att fastighetsägare som tvingas att anslutas till kommunalt va ska ha rätt till ekonomisk ersättning om fastigheten redan har eller på eget initiativ kan ordna fungerande va-lösningar på eget vis?

Uppmaning till brevkontakt till riksdagspolitikerna från  nationella nätverket VA-i-tiden.

 

Ett förslag är att vi skriver till riksdagspolitikerna i resp län och ber dem titta på programmet Kalla fakta, må 16 okt om just va frågan. Vi ber därefter om att få återkomma med kontakt och diskussion.

Dettta var Köpings norra mälarstrands brev: Brev till riksdagsmän och kvinnor i länet

Detta blev svaren:  (1 st från Marie Olsson, Dalabänken, Socialdemokraterna  ).

I feb 2016 skickade vi från Köping/Norr Mälarstrand ett brev till riksdagspolitikerna med frågan om vad de tänkte göra med va frågan. Se nedan. Svaren uteblev i stort sett.

Tyresö/Kalvfjärden har också gjort detsamma för några år sedan, http://www.kalvfjardensvanner.se/kalvfjardensvanner/Riksdagssvaren.html
Kan vi ändra namnen på brevet nedan och skicka det til partiledarna i resp län i stället? Köping till Västmanland, Orsa och Smedjebacken till Dalarna etc?