En kommentar

 1. En framställning av inspektörer som är anmärkningsvärd och osmaklig. Deras agerande tydliggör dessa kommunala tjänstemäns vidriga förhållningssätt. Tydligen helt i linje med vad VVS branschen väljer att presentera. Felaktigt, kriminellt och ett vårdslöst agerande från en kommunal instans.
  Varsågoda och läs och upplev det som Lilla My i (Mumintrollet) fick uppleva när hon vaknade med huvudet i askkoppen, – ” Det smakade skit i munnen, sa Lilla My när hon…….” /K

  Hej! kompletering ”Anmärkningsvärt och osmakligt” Läs och begrunda! //MR
  Miljöinspektorerna ska nu drillas att bli trovärdiga vittnen i domstolarna att göra ett trovärdigt intryck i rätten är inte helt lätt. Men det går att lära sig. Det räcker inte med att göra ett bra vittnesmål. Trovärdigheten och chansen att sätta dit miljöboven ökar avsevärt om man har ordentligt dokumentation och har säkrat bevis. Miljö inspektorerna har gått från att vara inspektörer till att nu vara både polis kriminaltekniker åklagare och domare i de första instanserna. Nu ska de lära sig att övertyga övriga instanser. Läs gärna även ”Hur tänker en Miljöinspektör”. Men offrens utsatthet talas det väldigt lite om .

  I denna intervjuundersökning framkommer att det råder stor oklarhet bland inspektörer om vad objektivitet är. Man kan behöva se över om objektivitet är rätt begrepp att använda när man ska beskriva inspektörernas myndighetsutövning. Som det är nu är det oklart för de inspektörer som ska utöva objektiviteten. Istället får de lov att själva försöka tyda vad det innebär att vara objektiv när man ska stå på miljöns och människornas sida samtidigt som man ska vara opartisk i

  https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6600/978-91-620-6657-4.pdf

  https://miljo-utveckling.se/miljotjansteman-drillas-i-att-vittna/
  /M

  Inget skiljer dessa miljöinspektörers agerande mot andra kommuners. De gör jobbet enl hur HAV har utformat det o i linje med kommuners, VVS bransch o entrepenadindustrins grundläggande ideer om vad som är möjligt utan att det är alltför uppenbart att allt bygger på ett gigantiskt bedrägeri. Det bevisas bl a av alla insändare o mail jag fått o publicrrat på hemsidan under dessa 6 års , med konsekvens att successivt tappa tron på sverige som ett samhälle som baserar kunskap på vetenskap o sunt förnuft och på säkra rättsprocesser med åklagare, försvarsadvokater domare mot en lag som man inte kan tolka tvärt om mot hur den är skriven.

  Tänker på stapeldiagrammet som peter gjort om fosforutsläppen. Enskilda avlopp står för 1-2% av utsläppen i skön- före markretention, industrier, sjukhus o reningsverk för 10% och resterande fås från jord o skogsbruk av både helt naturliga orsaker o av gödsling i olika mängd. Regnar det mycket eller lite under året är dessa utsläpp 20-30% högre resp mindre.

  Men fokus ligger på små enskilda avlopp. Det är där man kan få ut miljardbeloppen och få stadsbefolkningen och särskilt Mp, S o V på att tro på att de är de stora miljöförorenarna. Som MP agerade i Växjö är ju ett exempel på idiotin.
  Anders S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *