Stugupproret

Är det vi som har våra hem och stugor i dessa omvandlingsområden som skall stå för att Sverige skall få igång byggandet på landsbygden. Är det vi som skall avvecklas för att områdena skall utvecklas?

Ifall kommunerna höll sig till lagens text och inte till alla prejudikat i rakt motsatt riktning, som kommunerna har skapat genom att ständigt kräva av fastighetsägarna att överklaga kommunala beslut, så skulle det inte behövas diskuteras om tvångsanslutning, utan alla skulle förstå nyttan av åtgärderna.
Finland gick den vägen, då åtgärdar man det som behövs, inte i onödan. Då kan människor bo kvar i sina hem och stugor.