Bblat/ Vafab försöker igen: Avgift på matavfall även för komposterare

Västmanlands län

Vafab försöker igen: Avgift på matavfall även för komposterare

Vafab Miljö vill föra över kostnaderna för hantering av matavfall på den vanliga soptömningen. Alltså försöker man ännu en gång få hushåll med egen kompostering att betala för en hantering de inte utnyttjar. Det framgår i förslaget till ny taxa som Arboga kommun fått på sitt bord.

Vafab Miljös käpphäst att hemmakomposterarna solidariskt ska vara med och betala kostnaderna för tömning av de bruna kompostbehållarna får nytt liv när de västmanländska kommunernas kommunalförbund nu gör om taxorna igen.

2019 ville Vafab att hemmakomposterare skulle betala för hämtning av komposttunnor de varken hade eller behövde.

Den gången blev det ett ramaskri och politikerna i bland annat Köping krävde att taxeförslaget gjordes om. Det blev ett nytt förslag, men kompromissen blev att alla höjningar infördes lite mer successivt än Vafab ville från början – och att hemmakomposterarna kom undan med en lite lägre avgift.

– Vi tycker inte att det här är okej, sa Köpings dåvarande kommunalråd Elizabeth Salomonsson i en kommentar till Bbl/AT då.

– Det är inte okej att de kommer tillbaka med ett nytt förslag där de i stort sett inte har lyssnat till någon enda del av kritiken från kommunerna.

I Arboga har bristen på lyhördhet från Vafabs sida så sent som i mars i år lett fram till ett initiativ om att lämna kommunalförbundet. Hans Ivarsson och Marie-Louise Söderström, (C), skrev en motion där de föreslog att Arboga kommun lämnar Vafab kommunalförbund och att det utreds vilka andra möjligheter till samarbete eller upphandling som finns på marknaden.

Nu har de västmanländska kommunerna fått ett nytt förslag till taxor från Vafab och Arbogas kommunstyrelses arbetsutskott behandlar frågan i nästa vecka.

Den här gången konstaterar Vafab att ny lagstiftning gör det obligatoriskt att sortera bort matavfallet ur soporna och därför bör den bruna tunnan bli gratis. Men samtidigt vill Vafab skjuta över kostnaden (för hämtning av bruna kärl) på alla hushåll genom en generell höjning.

Alltså samma princip som förut: Hushåll som har egen kompost ska vara med och betala för de hushåll som nyttjar de bruna tunnorna. För att vara mer exakt så handlar det om en höjning på 15 procent för alla som har grön soptunna. För en vanlig villa innebär det 170 kronor extra per år från januari 2024.

En kommentar

  1. Undrar ifall de ledande politikerna i Västmanlands olika orter verkligen ser ökade taxor som något negativt eller om de bara yttrar sig för yttrandets skull? Vafab skall göra vinst och överskottet delas då ut till kommunerna. Det blir som en extra skatt. Likadant för elförsörjningen från Mälarenergi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *