Vänersborg/Brålanda, Naturhuset

Inlägg

Lägesbeskrivning

Bra skrivet!
Jag ska fundera på om nåt går att tillägga – men jag tycker du fått med det mesta.
En kopia skulle kunna skickas till Hamse Kjerstadius, Dr i VA. hamse@emulsionen.org . Han är genuint intresserad i dessa frågor och är den som gjort en utredning som jämför mitt eget system med Vänersborgs kommun. Jag renar fosfor 10 ggr bättre och kväve 100 ggr bättre än kommunen. Ändå vill de tvångsansluta mig…
Jag kan absolut skriva en resumé kring min ”kamp” med kommunen. Jag har hållit på ett par år i förvaltningsdomstol,hovrätt och högsta förvaltningsdomstolen utan framgång (men jag har under tiden, med Hamses hjälp, hunnit få fram teknisk bevisning). Nu håller jag på att ta sats för en runda i mark och miljödomstolen, MoM som jag hoppas ska titta på sakfrågan/miljöskäl.
MEN i stort sett verkar speciallagen LAV användas i strid mot ramlagen MB.  MoM verkar fungera som en exproprieringsdomstol i samhälls-”utvecklingens” tjänst. Tyvärr är denna utveckling i strid med hållbarhet ur miljösynpunkt och borde inte kunna fortgå – enligt MB.
Kommunernas reningsverk är överlag skitdåliga på kretslopps-principer. De jobbar oftast med avskiljning till deponi – vilket är ett förbjudet ord varför de istället kallar det kvittblivning eller tom jordförbättring! Kreativ bokföring…. De mäter också i koncentrationer och släpper in stora mängder dagvatten som späder. JA det är inte klokt att det får fortgå.
De har satt sig i en besvärlig sits med nedströms tekniklösningar som blir dyra att underhålla och har svårt att få till kretslopp av de livsnödvändiga näringsämnena (tex fosfor). Termodynamisk osmart. Länsstyrelserna verkar gilla läget?