Tyresö/Kalvfjärden.

Länk till Kalvfjärden- nyhetsflöde

.

.
Genom att fokusera på basmatrialet för vår mat, växtnäringen, som en minst lika viktig resurs som rent vatten, kan vi få en kraftig reduktion av eutrofierande växtnäring (dvs en annars vattenförorenande växtnäring).  Samtidigt kommer vi att kunna spara en 1/3 av vårt dricksvatten och som sekundär effekt få bättre reduktion än avloppsrening, av det som förorenar haven.  Genom att skapa en marknad som gör att näringen omhändertas som en resurs och gör källsepareringen till en eftersökt ’morot’ till minskad vattenförorening istället för käppen: “ni måste rena ert avloppsvatten” …  den som aldrig fungerat bra för att väldigt få är direkt intresserade av den.
Så vi ser fram emot en ny organisation under bildande (först i Skåne där marknaden för organisk växtnäring redan finns som ett intresse att samla upp och koncentrera och lagra den rena växtnäringen och faktiskt på sikt lösa en stor del av medicinrestproblematiken på samma gång (om ni vill veta hur, skriv tillbaka till min från-adress).
Inga utsläpp innebär som regel att inga tillstånd behövs (anmälningsplikt kan gälla) så det föreligger inte några direkta hinder för att använda tekniken bakom strategin..
CompostEra som produkt, är en KRYMPANDE toalett-teknik för långtidskompostering … en spolfri toalett för källseparering av växtnäring (se  www.kloktoalett.se  som ger tillbaka ren näring till jordbruken efter kraftig krympning, koncentration och lagring utan olägenheter på platsen.  KlokToalett.se är en strategisk beskrivning av källseparering av växtnäring medan CompostEra.se  är en produktbeskrivning.
Hur detta tillämpas i Tyresö framgår av sidan www.kalvfjardensvanner.se som bildades i reaktion till att kommunen avsåg att lägga upp giftig asfalt (dokumenterat) invid badplats vid Kalvfjärden (Tegelbruket).
Carl Lindstrom, civing
tidigare Naturvårdsverket, forskn. och
miljöattaché till svenska ambassaden Wash DC