Södertälje/Hölö

Hölömodellen

Se länken och avsnittet “Extremt snålspolande toaletter anknutna till sluten tank, BDT till markbädd ger kretslopp” samt hemsidans flik om alternativa reningsmetoder.