Orsa/Sörmedsjöns byförening

Sörmedsjöns byförenings websida 

Kontakt till byföreningen (Ring Rolf, Tord eller Per)

Nu, efter att kommunen backat och överklagat va-verksamhetsområdet som länsstyrelsen krävt upphäver nu Mark och Miljödomstolen beslutet. Äntligen har förnuftet segrat.
Se dom Nacka TR M 3819-17 Dom 2018-01-25 .
Se särskilt sid 11, Mark och miljödomstolens bedömning.

 

Sörmedsjöns byförenings remissvar på Orsa kommuns VA-plan

Vi anser att:

1. Kommunala avlopp är ett förlegat system ur miljösynpunkt.

2. Det är för dyrt. Vi vet att bättre, billigare och mer anpassade system finns att tillgå. Sörmedsjöns byförening har fyra offerter på avloppslösningar från fyra olika företag. Vi har även fått andra förslag till lösningar.

3. ”Lägga alla ägg i samma korg” gör oss mycket sårbara mot ex. smittospridning, sabotage/krig.

4. Med ett enskilt avloppssystem får vi som kommuninnevånare ett större ansvar för vår egen fastighet och vårt eget beteende.

5. Ni stjäl vår trygghet och framtidstro.

6. Hellre kretslopp än kommunalt avlopp.

7. Orsa kommuns politiker inte är riktigt pålästa i denna fråga.

8. Kommunens VA-plan är förödande för bygdens vattenledningsföreningar, likaså mot alla våra byföreningar och bystugor som finns runt om i Orsa.

9. Kommunens vägval är ett stort bakslag för oss som trodde på en utveckling av landsbygden. Nu talar fastighetsägare om: ”Vi måste flytta” ”Vi måste sälja” ”Vi har inte råd” ”Vi kan inte rekommendera någon att flytta till Orsa” ”Vi mår mycket dåligt av detta” ”Hur kan våra folkvalda politiker göra så här mot oss, mot folket?”

10. Det gagnar varken miljön eller befolkningen att man tar ett beslut i en fråga som inte är riktigt genomtänkt och belyst.