Norrtälje

Norrtälje

Inlägg

 

Info som webbförfattaren fått 2017:

Backat om kommunalt VA, går på enskilda lösningar.
VA taxor och länkar till krav och skötsel:
Kommunen ger råd via sin hemsida på olika typer av avloppslösningar
Många av de lösningar som finns idag i områdena är godkända.
För frågor hänvisar man till kommunens kontaktcenter Telefon: 0176 – 710 00 E-post: kontaktcenter@norrtalje.se.
Skötsel av enskild anläggning ger att både sluten wc tank + infiltrationsbädd resp trekammarbrunn med infiltrationsbädd är tillåtna. De skall däremot skötas.