Nacka/Salsjöboo

BOO 07:05 | 05 september 2017

1,5 miljoner kronor ­– för att få bo kvar

https://www.nvp.se/Nacka/Saltsjo-Boo/15-miljoner–for-att-fa-bo-kvar/

Drygt 1,4 miljoner. Så mycket kan Anne-Marie Englund få betala för utbyggnaden av kommunalt VA och nya vägar i Gustavsvik. Valet kan komma att stå mellan att sälja huset eller stycka av tomten.

Anne-Marie Englund flyttade till Gustavsvik i början av 1990-talet. NVP träffar henne på verandan till hennes hus sommarens sista varma dag. Utsikten mot Baggensfjärden är bedårande, trädgården kuperad och uppvuxen.

Ett hem med alla minnen som följer är en känslomässig affär, snarare än en ekonomisk. Hon säger att hon tänkt bo här så länge som möjligt. Nu är hon rädd för att hon inte ska ha råd när räkningen för VA-utbyggnad och vägar ska betalas.
– Jag har sparat för att ha råd att bo kvar här och har stoppat undan för att täcka upp för den lilla pension vi får, säger Anne-Marie Englund som till vardags jobbar som lärare.

Fritidshus drabbas hårdast
Enligt hennes egna beräkningar – och som kommunen bekräftar – kommer parets nota att landa på drygt 1,4 miljoner kronor (1 470 000 kronor). Pengar som hon och hennes sambo inte har.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, kommer ingen permanentboende i villa i området att behöva betala mer än 208 000 kronor för VA och vägar.
– Har du däremot en obebyggd tomt får du betala mer, säger han.

Krav: Betala eller stycka
Problemet för Anne-Marie Englund är att hennes fastighet inte räknas som permanentbostad utan som fritidshus, vilket gör att kostnaden blir större.
Beskedet hon har fått är att kommunen kan komma att bevilja uppskov, vilket som mest kan ges i tio år.
– Det är som att välja mellan pest eller kolera, då har vi sedan länge gått i pension och kommer absolut inte ha råd att betala, säger hon.

Anne-Marie tycker det är bra att kommunen bygger ut VA och är villig att betala för det. Däremot ifrågasätter hon, precis som hennes grannar och många av fastighetsägarna runt om i södra och östra Boo, kostnaderna för vägar.
– Vatten och avlopp är absolut välkommet, tiden kan inte stå still, men vägarna tycker jag duger som de är.

Som en möjlig finansieringslösning har kommunen föreslagit avstyckning av tomter för ett antal fastighetsägare.
För Anne-Marie är det inget alternativ. Den nya tomtgränsen skulle i så fall hamna 20 till 25 meter från uteplatsen och helt förstöra tomtens karaktär.

Kommunen ser bara värdet
Men oavsett om Anne-Marie Englund och hennes sambo väljer att stycka sin tomt eller inte så ska pengarna in. Lena Hall, projektledare vid exploateringsenheten i Nacka kommun, säger att regelverket är tydligt.
– Får man möjlighet att stycka sin tomt så har man skyldighet att betala gatukostnader och betala för den tillkommande styckningsrätten man får. Den är man skyldig att betala när vägarna är klara för utbyggnad, säger hon.

Anne-Marie Englund säger att hon saknar den mänskliga blicken i kommunens arbete och upplever att den enskildes äganderätt väger lätt.
– De ser inte ett hem, de ser en fastighet som är värd si och så mycket pengar, men det här är mitt hem och jag vill varken sälja det eller stycka tomten, säger Anne-Marie Englund.

Anne-Marie Englunds nota

288 000kr för den del där huset står.
693 000 för den avstyckningsbara delen.
420 000-500 000 kronor för VA (summan gäller två tomter oavsett styckning eller ej)

Erik Ljones
erik.ljones@nvp.se