Munkedal/Tungenäset, Gårvik

(Nedanför debattartiklarna finner du en sammanställning om Gårvik.)
______________________________________________________________________

Debattartiklar mm


____________________________________________________________________________

Gårvik

  • Vi håller sedan 2014 igång ett lokalt motstånd mot att göra om ett gammalt sommar paradis till dröm lyxboende för troende politiker i Munkedals kommun. Vi har drivit frågan så långt vi kan och vunnit i Mmd 2015. Men nästan alla politikerna ihop med det kommunala bolaget driver på, och nu har man via sin ledningsrätt kastat ut ett 8 miljoner kr (Mkr) på ledningsdragningen tills nu (2019). Vad invånarna (ca 100 fastighetsägare) i Gårvik totalt skall betala vet man ännu inte, antagligen ca 30 Mkr.
    Totalt är hela projektet på 100 MKr, resterande del ska betalas av invånarna i Munkedal, ca 12000 pers. som redan idag betalar de näst högsta avgifterna och kommunalskatterna i Sverige.
  • Projekt ansvarig för området är Tungenäset/ Gårvik  är Västvatten .
Se mer på facebooksidan Gårviks vänner

Nedan en del dokument kring va frågan:

samt Munkedals va strategi:
Bil 6 Va-strategi KF 2015-10-01

Dom i Mmd
Bil 8 M144645
Bil 9 M144656

/Tom Hagström