Hörby, Höör

Följ länken till deras hemsida:

De har undersökt andra reningslösningar,

  • diskuterat om fosforbrist och slamdeponi och Pärlprojektet,
  • överklagat om taxor och deras uppbyggnad,
  • överklagat om ledningsrätter som har gjort att projektet dragit ut i tiden.

2019-06-01, brev från Andre som svar på Roland Ekstrand tidningsartikel:
Roland har rätt!

  • diskutera med politiker
  • helst samla alla ledare i ett möte
  • kalla INTE tjänstemän eller pressen
  • presentera noggran bearbetade fakta
Vi har gjort det i Höör framgångsrikt
Lycka till