Borlänge/Lännheden

Dalademokraten, 2015-01-22

http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/maste-ansluta-sig-till-kommunala-avloppet

Den nya vattentäkten i Lennheden tvingar fram anslutning till kommunalt avlopp för fastighetsägare i området.

Avgiften för att ansluta sig blir omkring 65 000 kronor.

Fastighetsägarna måste även betala grävningar på den egna tomten. Projekteringen för att bygga ut det kommunala avloppsnätet i området pågår. Nätet ska vara klart att ansluta sig till 2017 i den första etappen. Det finns ett par hundra fritids- och fastboende i Lennheden. Nästa vecka får de skriftlig information från Borlänge kommun, och det ordnas också snart ett informationsmöte.

Vattentäkten i Lennheden togs i bruk 2013. Den ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja Borlänges och Faluns befolkning. Bägge vattentäkterna går genom Badelundaåsen. För att skydda vattnet mot föroreningar från avlopp så bildas nu så kallade verksamhetsområden (se kartan) i två etapper.

– Det innebär att de som bara har enskilt avlopp får ansluta sig till kommunalt spillvatten, säger Beate Löfwenberg, plan- och markenheten på samhällsbyggnadsenheten, Borlänge kommun.

Det kommunala avloppet tar hand om allt spillvatten från dusch, bad, disk och toalett.

Den andra etappen som omfattar det yttre området ska vara klart inom tio år.

– Fastighetsägarna är skyldiga att ansluta sig i och med att det bildas ett verksamhetsområde. Det finns ingen frivillighet i det. Vi ska ha en dialog med fastighetsägarna och försöka se till att det går smidigt, säger Jesper Johansson, Borlänge Energi.

Kommunalt avlopp är mer hållbart och miljövänligt än alla slags privata lösningar, förklarar han.

Dagens taxa för anslutning är 54 990. Men beslut har tagits om höjningar, och 2017 kommer det att kosta 65 000.

Förslaget är nu ute på remiss. Det har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlas av fullmäktige i maj eller juni.