Åstorp/Högalid, Magleby på Söderåsens norrsluttning

100 fastigheter i byarna Högalid och Magleby på Söderåsen

Inlägg:

Länk till brev mm från åstorp

Arbetsfrågor:

 • Verksamhetsområde.
 • Ledningsdragning.
 • Tillsyn företag i vattentäktsområdet.
 • Vad kommer projektet att kosta.
  Till dags datum har vi ICKE fått något svar. Men mer än 200.000:- / fastighet är den lägsta kostnaden, teoretiskt på stormöte 2016.
  Men i grannbyn som fick kommunalt avlopp 2015 steg kalkylen med 134 % innan det blev klart. OBS!!! Det är endast avloppsledningar som gäller.

Vi har kommit en bit på väg…MEN i veckan (w39, 2017) fick vi bakslag. Vårt överklagande på verksamhetsområdet fick ICKE PRÖVNINGSRÄTT i högsta Förvaltningsrätten. Så lite tillbaka till ruta ett.

I väntan på beslutet har vi varit aktiva med följande:

 • Anmält kommunen för bristande tillsyn av företagen som är aktiva inom vårt vattentäktsområde. Som till stora delar är samma som verksamhetsområdet. Det ärendet är nu på Rättsenheten, Länsstyrelsen, Skåne.
 • Anmält kommunen för dålig/ bristfällig kontroll av grävningsarbete inom vattentäktsområdet. Miljöbalken gäller här.
  Det är E-ON, KRAFTBOLAGET som gräver ner kabel  inom området. Detta skall anmälas till kommunen, som ska besluta i Miljönämnden om ev dispens.
  Grävmaskiner och tankvagnar får icke parkera inom området på nätter och helger utan kontroll. Föraren får ej heller lämna sitt fordon utan kontroll på dagtid. Detta enligt Miljöbalkens paragrafer.

2018-01-08
Nu har det hänt igen. Denna gång med kommunens egna bolag, NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Enligt lagar och  paragrafer får entreprenörer ICKE komma in i VSO, vattenskyddsområde utan att anmäla detta till Bygg o Miljönämnden i vår kommun, Åstorp.
Innan jul, vecka 51 upptäckte vi boende att brunnsborrare borrade nya brunnshål inom vårt VSO. Detta var ICKE anmält till BMN. Således anmälde vi detta till kommunens miljöchef.
Som i sin tur blev tvingad att anmäla detta intrång. NSVA, KOMMUNENS EGET VATTENBOLAG blev nu ÅTALSANMÄLT för detta.

Det är helt sanslöst att kommunens eget bolag ICKE följer lagar o paragrafer som dom själv varit med om att besluta.
Tur att vi boende är observanta på deras handhavande och görande.