Villaägarna/ Nu kan du säga nej till tvångsinförande av kommunalt avlopp

Nu kan du säga nej till tvångsinförande av kommunalt avlopp 

Kommentar från medlem:
Tyvärr så delar jag inte Jonatan Lindgrens uttalade entusiasm att tvångsanslutning inte kan göras med hänsyn till ändringarna i 6 paragrafen 2022. Ändringen innebär att kommunen kan besluta om annan VA-lösning än kommunalt VA tillsammans med fastighetsägarna. Beslutanderätten ligger dock slutgiltigt kvar hos kommunen om man inte kommer överens. Min åsikt om Villaägarnas påstående kring tvångsanslutning är att det är en illusion att kommunerna kommer att stoppa tvångsanslutningar. Det behövs fler VA-abonnenter som är med och bekostar utbytet av 83000 km VA-ledningar till en kostnad på ca 1000 miljarder kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *