VA åtgärderna i sverige ger påverkan- Bilden av Sverige, som redan fått sig en allvarlig törn i omvärlden, håller på att gå förlorad.

Först o främst skulle jag ge politiker en lagtext som ger råg i ryggen:

Miljöbalken paragraf 7 om rimlighet och proportionalitet mellan ekonomiska uppoffringar, (som i sin tur påverkar köpkraft och tvingar in människor i bidragsberoende) och den miljönytta man uppnår. Det är lagstadgat att bevisa att kostnaden är rimlig i förhållande till miljönyttan! Att man väljer att framhålla vissa delar av Miljöbalken medan man bortser från andra undergräver förtroendet för beslutsfattare i nutid och för miljöarbetet på lång sikt. Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” nämnde särskilt upplevelsen av demokratiunderskott som alltmer breder ut sig i landet.

Om man vill ha ett större anslag och appellera även till SD (jag skulle kontakta Mattias Karlsson direkt, som vurmar mest för kulturfrågorna, om det inte redan har gjorts.)
Man borde nämna att bilden av Sverige, som redan fått sig en allvarlig törn i omvärlden, håller på att gå förlorad.

1. Drömmen om en enkel sommarstuga på landet, är en del av det svenska kulturlandskapet. Det röda lilla huset med vita knutar som dyker upp i allt från Harry Martinsson till Astrid Lindgren till Kerstin Ekman. Människor behöver i en föränderlig värld, känna igen sig i sitt närområde.

2. Bysamfälligheter och arrendestrukturer slås sönder p.g.a orimliga kostnader och tvångsanslutningar och den insats de gör, ofta på ideell basis, går inte att överskatta. Skog som hålls efter, vandringsleder som sköts, stränder som rensas, sanitetsfrågor när sommarbadande stadsbor anländer i tusental etc. Bysamfälligheter och liknande lokala sammanslutningar har samhällsbärande funktioner på landsbygden och i områden som är svåråtkomliga och dyra att nå. Kommuner har idag inte något svar på vem som skall axla detta ansvar när dessa strukturer slås sönder.

Det blir ytterligare en reva i vår självbild och oskattbara värden går förlorade -för vad? Påverkan från enskilda avlopp är bevisat försumbar. Bokstavligt talat ”en droppe i havet”. Skog och jordbruk bidrar med tusentals kilo fosfor i vattenrecipienter och stora reningsverk släpper ut orenat avloppsvatten så snart det regnar/snöar för mkt eller det behövs underhåll. Det vore bättre att lägga energi och fokus på läkemedelsrening och Pfas-analyser. Dessa förbättringar skulle kunna göra stor skillnad för miljön. En handfull enskilda avlopp, de allra flesta med fungerande avloppslösningar, gör det inte.

Människor är trötta på tomma ord och slag i luften utan verklighetsförankring. Visa att Din tid som Sveriges ledare gör skillnad.

Tvinga inte bort människor från deras hem för symbolpolitik utan verkan.

Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *