Köping- Magazin24/

VA-projektet NorrMälarstrand – en ekonomisk katastrof!

Del 1: De nu aktuella ledningsdragningarna i befintliga vägar med extremt mycket berg (Bastviken ungefär 80 procent berg) är ekonomiskt och klimatmässigt vansinne.

Del 2: Del två handlar om projektkostnader, proportionalitet mellan miljöåtgärder och kostnader samt exploatering för att få en omvandling av NorrMälarstrand från fritidshusbebyggelse till permanentboende. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *