DD/ Utan värdegrund hotar avgrunden; SVT/ Nybro tvångsansluter till VA systemet- krav från kronofogden tvingar Ingemo att leva i fattigdom

Insändare till Dalademokratens debatt ang Nybro kommuns agerande gällande tvångsanslutning till det kommunala VA nätet. Detta utgående från vad Ingemo Keib presenterat och Nybro kommuns agerande och deras chockartade beteende-  att  kommunen inte skyr några som helst medel för att driva in pengar via kronofogden.


Insändare i DD:  Utan värdegrund hotar avgrunden

Till vår förfäran upplever vi idag, från många kommuner, en häxjakt på fattiga pensionärer på landsbygden.

Det finns ett förhållningsätt till många fastighetsägare som saknar motstycke och som går tvärt emot vad våra riksdagspolitiker beslutat.

Fastigheter som under decennier fungerat väl med egen brunn och ett så kallat litet avlopp, utsätts för anslutningstvång till det kommunala VA-nätet… (se länken ovan eller Utan värdegrund hotar avgrunden.pdf)


SVT: Ingemo, 75, tvingades ansluta sig till Nybro kommuns vatten- och avloppssystem

I Bäckebo norr om Nybro har kommunen byggt ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. För Ingemo Keib, 75, innebar tvångsanslutningen till det kommunala nätet en skuld till kommunen och kravbrev från kronofogden.

– Jag har fått leva på 800 kronor i månaden vissa månader, säger hon.

Efter ett beslut i kommunfullmäktige om att området där Ingemo Keib bor skulle omfattas av en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet har hon försökt bestrida beslutet, utan att lyckas. (se länk ovan)


Kommentar av webbredaktören:

Ovanstående är likt Köpings kommuns tänkande angående VA tvång. Vid fullmäktige i juni -23 så säger ordförande för fullmäktige, Annika Duan (S), att vi har haft ovanligt lång tid på oss och vi får ytterligare 3 års  längre beslutstid på oss efter att anslutningspunkterna kommit på plats, det är ju bara att bestämma sig (anm: att sälja eller inte sälja). Ola Saaw (M), uttryckte vid fullmäktigemöte några år tidigare att det fritidshusområde  Malmön SO om Köping, som både hans morföräldrar och senare föräldrar ägde och som nu fått kommunalt vatten och permanentbostäder, är mycket trevligare idag och har en bättre ordning.

Jag som webbredaktör undrar ifall alla som hade fritidshus eller bodde där permanent på Malmön resp på området Sundängen som fick kommunalt VA några år senare, och som tvingades sälja när kommunalt VA drogs fram tycker detsamma.
Nu på NorrMälarstrand som berör 212 fastigheter, är kostnaden inte 71 000? kr för anslutningen utan dagspriset är 250-310 000 kr, men kan bli 500-600 000 kr ifall man räknar med prisökningarna för enterpenadjobb sedan 2016 till -24, -25,  samt en 100-300 000 kr ytterligare för egen anslutning. Kommunen vill inte berätta vad de tror blir slutkostnaden för oss fastighetsägare, utan svarar bara att de kan inte sia idag om vad kostnaden blir. Hur många har råd att behålla sitt älskade fritidshus som man åker till varje helg på sommarhalvåret, eller de ca 40 hushåll som bebos permanent, huvudsakligen av pensionärer.

Naturligtvis kan man då gentilt erbjuda ett kommunalt lån med fastigheten som säkerhet. Dock kommer samma händelse då att inträffa men tio år senare, kronofogden driver i den kommunala skulden och säljer fastigheten. Om man tänker sig att anslutningsavgiften i Köping, dubbelt så hög som i Nybro, på 250 000 kr tas av det kommunala lånet och mot alla odds så har man fått ett likande lån av banken för på ca  100 000 kr för den egna anslutningen och grävningen, så leder det till ca 5000 kr extra kostnad per månad. Med 500 000 kr så blir extrakostnaden 10 000 kr.
Ingemo i SVT reportaget från Nybro inser att hon inte kan ta ett kommunalt lån, för hon kan inte betala detta. Det är inte troligt att den som nekats lån av banken pga för dålig kreditvärdighet skall kunna betala dessa extra kostnader varje månad, utan lånet kommer att fyllas på med påminnelseavgifter och ytterligare inkassokrav med extra räntor. När fastigheten väl auktioneras ut efter de 10 åren förflutit, så blir det troligtvis inga pengar kvar, i värsta fall blir pensionären som det oftast handlar om, skyldig ytterligare pengar som dras på pensionen. Detta för att betala för en kommunal VA anslutning som är oproportionerligt dyr mot nyttan, eftersom utsläppen blir större därefter så blir nyttan till och med negativ. Att de små avloppen framställs som de stora förorenarna är en lögn som blivit en sanning.
Däremot är det ju bra för kommunens intäkter, för det ger ju snurr på de ekonomiska hjulen med fastighetsbyten och nya ägare med gott om pengar, huvudsakligen från Storstockholmsområdet, som  bygger om, till eller river och bygger nytt. En och annan Köpingsbo med stor plånbok kommer investera i de fastigheter som nu blir till salu nu då fastighetspriserna är låga och folk säljer i panik. Övriga Köpingsbor och närbelägna ortsbor får se sig tvingade att sälja sina hem eller sina älskade fritidshus, varav många besöks flitigt under den varma årstiden.
Men det är ju utveckling, och den kan man ju inte stoppa!!!?

Hur många av dessa kommer få besök av kronofogden om de inte säljer? Kommer VD för det kommunala tekniska bolaget VME i Köping, då att svara att man gjort många undersökningar och att man följer lagen, och därför måste pengarna drivas in?

Vilken människosyn har Köpings och andra svenska kommuner?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *