Sydsvenskan/ Det finns stora tekniska möjligheter att spara vatten. Flera uppfinningar är nya, andra har funnits ganska länge.

Det finns stora tekniska möjligheter att spara vatten.
Flera uppfinningar är nya, andra har funnits ganska länge.

Flera möjligheter till vattenbesparingar har skånsk anknytning, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.

I takt med att allt har blivit dyrare ser många över sina samlade hushållskostnader. Men de tänker inte på att spara på vattnet, något som inte är så konstigt.

I Sverige betalar vi i genomsnitt bara 5 öre per liter vatten. Köper vi vatten på flaska däremot ökar priset rejält. Branschorganisationen Svenskt vatten har räknat ut att det går att dricka 250 liter kranvatten för priset av en liter vatten på flaska.

Men trots att vatten är ett billigt livsmedel har kostnaderna i Sverige och inte minst Skåne för att få fram mer vatten ökat mycket kraftigt. Det beror på en rad faktorer, i Skåne till exempel på att fler bor i regionen, speciellt på den västra kusten. Det är också det som kräver extra investeringar för att klara av regionens totala vattenbehov.

Som Reepalu och Johansson påtalar handlar det i hög grad om inställningen till hur vi alla använder vattnet.

Vad enskilda personer gör har betydelse. Långa duschar och att fler skaffar pooler bidrar till slöseriet. Men det finns också stora tekniska möjligheter att spara vatten. Flera uppfinningar är nya, andra har funnits ganska länge.

Huvuddelen av det vatten som förbrukas i Sverige används inte av hushållen utan av andra verksamheter i samhället. Reepalu och Johansson påpekar att kommuner, och industrier är stora vattenförbrukare och har ett extra stort ansvar för att utmana sig själva och hitta smartare och mer hållbara sätt att använda dricksvattnet. Samma sak gäller för jordbruket.

Dessutom kommer aldrig 25 procent av allt vatten som skickas ut i ledningsnätet från vattenverken fram till slutanvändarna.

Reepalu och Johansson undrar vad det är som gör att svenskar använder 40 procent mer vatten än danskar. Men kanske förbrukar inte svenskarna så mycket mer vatten. Orsaken kan vara att det svenska ledningsnätet läcker som ett såll.

Det finns flera exempel på hur det går att spara vatten respektive återanvända vattenresurserna mer effektivt. Det mest närliggande är Helsingborg, som också är ett av medlemsföretagen i Sydvatten AB.

Helsingborg har gått från att fortsätta som vanligt till att ställa om helt och hållet. Tre rör ut heter ett projekt kommunen har startat i det nybyggda kvarteret Oceanhamnen. Här tas de resurser som tidigare hamnade i det konventionella reningsverket tillvara via separering av ledningarna. Det som kan användas som växtnäring återanvänds i jordbruket, det som kan användas till biogas minskar det totala energibehovet i kvarteret och en del återgår till det lokala vattenkretsloppet. I Tre rör ut ingår snålspolande vakuumtoaletter som till exempel gör att hushållens vattenkonsumtion drastiskt kan minska.

Fler möjligheter till vattenbesparingar har skånsk anknytning. I Malmö finns ett företag som har utvecklat en dusch som sparar upp till 90 procent av vattenmängden och 80 procent av energin. Uppfinningen kan med fördel användas på ställen där många duschar som till exempel badhus, idrottshallar, utomhusbad och serviceinrättningar av skilda slag.

Numera finns också munstycken som går att köpa billigt och sätta på kranarna. För vissa modeller går det att spara upp till 98 procent av vattenanvändningen.

Sverige skulle också kunna tillåta vattenfria toaletter som en del i en strategi för naturbaserade VA-lösningar. Det är något som finns sedan 1939 då teckningsläraren Rikard Lindström från Tyresö konstruerade en sådan komposteringstoalett. Hans son Carl, som vidareutvecklade idén under studietiden på KTH, bor sedan en tid i Ystad. Och toaletten finns i en rad länder världen runt. Även i utvecklandet av dessa toaletter finns ett helhetstänk om långsiktig hushållning med vatten, energi och växtnäring.

Summa summarum: allt som Reepalu och Johansson söker efter när det kommer till långsiktig hållbar vattenanvändning finns inom Skåne.

SKRIBENTEN

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *