Skärgården/ Hundratals kilo bajs på stranden

Hundratals kilo bajs på stranden

De senaste decenniet har orenade utsläpp, så kallade bräddningar, från Henriksdals reningsverk ökat. Under 2021 släpptes över 1 miljon kubikmeter förorenat vatten ut, det motsvarar en miljard liter. Bräddningar sker oftast i samband med kraftiga regn och görs på många olika platser i Mälaren och Saltsjön. Den 2 juli i år släpptes 134 000 kubikmeter vatten ut. Vid det kraftiga regnet 7-8 augusti släpptes över 100 000 kubikmeter avloppsvatten ut och veckan innan dess över 60 000 kubikmeter. Det mesta av vattnet är delvis renat, men en del är helt orenat och innehåller bland annat kondomer, bindor, topsar och avföring.

Den största utsläppspunkten ligger i Saltsjön. Christoffer Storkaas som är förvaltare för verksamheterna på ön Stora Höggarn, som ligger i skärningspunkten mellan Lidingö, Vaxholm och Värmdö kommuner, berättar att han återkommande får skyffla upp kilovis med avföring från öns stränder.

– Vi har blivit ganska hårt drabbade sedan ett par år tillbaka då vi börjat notera stora mängder avföring och slamrester. Jag och mina barn har slutat bada i den viken, säger han.

Enligt Christoffer Storkaas så kommer föroreningarna sannolikt från bräddningarna vid Henriksdals reningsverk.

Anledningen till att avloppssystemet i Stockholm svämmar över är att regnvatten på vissa platser rinner in i avloppsledningarna. Bräddningarna görs för att förhindra att vattnet istället rinner bakåt in i fastigheterna.

– Man borde ha fokuserat på kärnproblemet med ledningar som är kombinerade med dagvatten. De måste bort. Det är märkligt att man inte kommit längre med den här typen av utsläpp.

Christoffer Storkaas menar att Stockholms kommun borde gå ut med varningar till allmänheten vid bräddningar.

– Allmänheten kan i bästa fall få reda på att vattnet är förorenat om det ligger ett offentligt bad någonstans nedströms utsläppspunkterna där man råkat tagit ett tjänlighetsprov. Annars får man läsa i miljörapporterna för att se hur mycket bajs man badat i under året.

Företrädare för Henriksdals reningsverk menar att det är osannolikt att den avföring som spolas upp på Stora Högarn kommer från reningsverket.

– Från vår utsläppspunkt till Stora Högarn är det 1,2 mil, det är en väldigt lång sträcka. Vi har inte analyserat det färdigt, men ser det som osannolikt att det kommer från oss. Jag tvivlar inte på att han fått avföring på sin strand, men vi kan inte vara säkra på källan. Det skulle även kunna komma från en båt, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig vid Stockholm vatten och avfall.

Enligt Alexandra Fleetwood pågår ett stort projekt vid reningsverket som kommer att göra det bättre på att hantera mer vatten vid kraftiga regn. Att på en gång åtgärda alla problem med ledningarna skulle, enligt henne, däremot bli så dyrt att ingen skulle vilja betala VA-taxan.

Den 8 augusti upptäcktes höga halter av bakterier vid Käppalabadet på Lidingö och kommunen avråder från bad. Den 9 augusti stängdes även två bad i Vaxholm av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *