Frilagt- Hässleholm/ Utsläpp av illgrönt fjärrvärmevatten inte ofarligt

Svar från en mailskrivare om tvångsanslutningar och utdömandet av små enskilda avlopp:
”Ja, det är verkligen bedrövligt. Jag tror att vi har kört ner i diket med både miljö och klimat. Varför ska vi vanliga människor över huvud taget bry oss? Samhällsbärarna (ironi) håller faktiskt på att sabba allt som heter omställning. Har hittat två artiklar som både är belysande av var vi befinner oss respektive vart vi är på väg:

Utsläpp av illgrönt fjärrvärmevatten inte ofarligt

…Frilagt undrar om hon tror att journalister slutat ställa frågor och nöjer sig med yttranden. Vi påminner också om grundlagens offentlighetsprincip som ger oss rätt att skyndsamt både få ut offentliga handlingar och få svar på frågor om dessa.

 

Bad i bajs: 100 000 ton avlopp släppt i Mälaren

”Här ligger drivor av avlopps-slambollar. ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *