Magazin 24- Köping /Attraktiv arbetsgivare? Debattören menar att Köpings kommun har stora problem med sin arbetsgivarroll.

7 AUGUSTI 2023

Attraktiv arbetsgivare?

Debattören menar att Köpings kommun har stora problem med sin arbetsgivarroll.

 

….Att ”köra” över alla verkar vara det motto som Köping tillämpar vare sig det gäller medarbetare eller medborgare. Tror verkligen kommunstyrelseledamöterna att denna ”överkörning” i tillsättande av ny kommunchef kommer att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och underlätta personalförsörjningen för framtiden?

Snarare tror jag att detta ytterligare kommer att förstärka bilden av en kommun med bristande kompetens, som är oresonlig och tondöv….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *