Regelverk strider mot sunt förnuft: Definition av Våtmark; Utsläpp av fosfor från EA, reningsverk och jordbruk

Så 90% av sverige är våtmark, men det syns inte och strider mot sunt förnuft. Så fortsätter HAV att använda denna definition för att kunna säga att alla avlopp på landsbygden rinner ut i våtmarker och påverkar sjöar o hav. Då får man att 10% av befolkningen släpper ut lika mycket fosfor som kommunala reningsverk och måste ha slutna tankar eller anslutas till de fantastiska kommunala reningsverken

Att det sen inte är bara är fosfor som rinner ut från reningsverken är inget som bekymmrar, inte heller att bräddningar sker o att ledningarna läcker som såll. För naturvårdsverket har andra regler än HAV.

Likaså när reningsverken kör slammet ut på åkern, då gäller jord o skogsbrukets regler och då fungerar markretentionen.

Sen utbildar nu HAV miljöinspektörer, men det är de enskilda som skall bevisa sin oskuld. Det går inte för att domstolarna har beslutat att de enskilda avloppen är den verkliga faran och att det bästa som finns är kommunala reningsverk. 

Visst är det fantastiskt absurt.

Anders


Lite Nedan kring vad jag tidigare skrivet om! Och siffror att uppdatera och kanske titta närmre på nu 2023?
Citat; ”Situationen i dag! I Sverige har bara 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans”. slut citat.  Detta mantra har man nu basunerat ut under ett antal år. Hur sanningen ser ut verkar ingen bry sig. budskapet öppnade nya dörrar och stängde gamla. Och som fått stora konsekvenser för enskilda.
Enligt de kommunala reningsverken i Sverige samlar de tillsammans in och renar och släpper ut mer än 1300 Mm3/ vatten årligen ( = 1300 000 000 000 000 000 000 m3 ).
Ex. Från ett enda reningsverk släpper man här ut 18000m3 så kallat renat avloppsvatten om dagen i närliggande vattendrag, på ett år motsvarar detta ungefär 2 ton fosfor som bara där spolas direkt ut till Östersjön, resterande 40 ton fosfor har man här lyckats samlat upp i slammet som har rötas för tillverkning av gas och som sedan efter process torkas och antingen eldas upp eller sprids någonstans.
Det finns 1 700 tillståndsförpliktade kommunala reningsverk som lagligt tillsammans spolar ut mer än 280 ton fosfor, 17 100 ton kväve, 8 000 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 47 000 ton kemiskt syreförbrukande material (CODCr) detta årligen som punktbelastar våra vattendrag – Nu tvångsansluter man sommarstugeägare som släpper ut ca 17-33 mg fosfor om året till markretention! ( beläget långt ifrån varandra) Och som nu tvingas betala flera 100 tusen för ett påtvingat kommunalt avloppssystem.
På jordbrukssidan har vi lag om en maxgiva för fosfor på 22 kg per hektar och år, (110 kg på fem år)
Här silar man mygg och släpper igenom kameler. Detta under tiden medans grannfastighetens enskilda avlopp beläggs med användarförbud och viten. Logiken här är svårsmällt. Det bör dock även poängteras att 66% av slammet från våra reningsverk inte används på åkermark och omfattas därför inte i siffror för spridning där, men någonstans måste även detta ta vägen?.
 Vi har även en stor minskning av arealerna jordbruksmark i Sverige som dessutom inte läggs i träda, Mellan 2016 och 2018 så minskade åkermarken i riket med ytterligare 92 900 ha.  (för spridning av slam och gödning?).
Reglerna för ekologisk produktion tillåter inte fosfor i lättlöslig mineralgödsel, men även ekologisk odling behöver fosfor för sin produktion.
2011 importerades gödningsmedel enligt kod 31010000 hela 29 603 ton och utöver enligt kod 31051000 – 3 047 ton . Samt att av densamma och samma typ gödningsmedel exporterade Sverige 7 199 ton. Så Totalt importeras under 2011 minst 600 ton fosfor enbart i slakterirester som användes som gödningsmedel i Sverige. (Källa SLU)
Lite intressant också om man beaktar den officiella rapporten ”Försäljning av mineralgödsel för jord och trädgårdsbruk 2017/2018” För fosfor i mineralgödsel uppgick här försäljningen till 14 300 ton 2017/2018.
Siilinjärvi Huvudleverantör av fosfor (Apatit) till Sverige, Utökade sin produktion 1 miljon Ton 2020.
Finns det en konsekvensanalys över de x antal hundra om inte tusental ton kemikalier våra kommuner nu använder och tillför för att rena både dricksvatten och avloppsvatten och vad detta medför ? Tycker debatten är rätt tyst kring alla dessa kemikalier. Borde ju bli en viss miljöpåverkan att ta fram dessa kemikalier, men även brukandet av dessa?
//MR
KEMIKALIER. Egenskaper. Användningsområden/Funktion vid rening av vatten.
Desinfektion
Ammoniumsulfat Vita, fririnnande kristaller, 25 kg säck Tillverkning av kloramin
Clorious2, Klordioxidlösning 0,6% färdig, stabil klordioxidlösning, dunk och fat
Klorering och desinfektion av alla typer av vatten Kalciumhypoklorit Granuler (1 mm) och tabletter (1×2 cm), 40 resp 45 kg fat Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumhypoklorit 12%-lösning, Dunk 24 kg, Damej 72 kg, Fat 246 kg, IBC 976 kg Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumklorit Olika koncentrationer, Damej, fat och IBC Tillverkning av klordioxid
Väteperoxid 19 & 35%, Dunk, Fat och IBC Desinficering och oxidation
Flockningsmedel
Superfloc : Fasta och flytande an-, kat- och nonjonaktiva polymerer, 25 kg säck eller storsäck resp dunk, fat och IBC
Hjälpmedel för flockning och slamavvattning
Vattenglas, Natriumsilikat Färglös viskös vätska, Olika koncentrationer, Dunk, Fat, IBC Flockningshjälpmedel
Fällningsmedel
Aluminiumsulfat, ALG 9,1% Al, 25 kg säck eller storsäck Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Aluminiumsulfat, AVR 8,2% Al & 0,8% Fe, storsäck Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(III)kloridlösning, PIX 111 13,7% Fe, Dunk 36 kg, Damej 86 kg, Fat 280 kg, IBC 1137 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Järn(III)sulfatlösning, PIX 113 11,4% Fe, IBC 1240 kg Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(II)sulfat 18% Fe, 25 kg säck Fällning/Flockning av spillvatten
Na3T 15% lösning av Trinatrium-trimercaptotriazin, IBC 1120 kg Utfällning av tungmetaller
Polyaluminiumklorid, PAX-21 7,5% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Polyaluminiumklorid, PAX-XL60 7,3% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten
Polyaluminiumklorid, PAX-XL100 9,3% Al, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten
pH-justering
Kalcinerad soda, Na-karbonat Tung eller lätt, 25 kg säck eller storsäck pH-höjning
Kalilut 46%, Dunk 37 kg, Fat 297 kg, IBC 1168 kg pH-höjning
Kaliumhydroxid Vita flingor, 25 kg säck pH-höjning
Kaustik soda, Natriumhydroxid Pärlor eller Granuler, 25 kg säck pH-höjning
Natriumbikarbonat Vitt pulver, 25 kg säck eller storsäck
Aktivering av vattenglas, alkalinitets- och pHhöjning Natronlut 25 eller 45%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-höjning
Saltsyra 9 eller 34%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning
Svavelsyra 96 eller 37%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning
Övriga kemikalier
Acumer Flytande, IBC eller fat
Anti-scaling/Dispersionsmedel för pann- och kylvatten Avhärdningssalt, Natriumklorid Tabletter (Broxetten)eller bitar (Broxo), 25 kg säck eller storsäck Regenerering av jonbytarmassor
Brenntaplus VP1
Blandning av proteiner, socker och alkoholer, IBC 1200 kg eller bulk
Kolkälla för bl.a. kväverening
Kaliumpermanganat Mörkvioletta kristaller, 25 kg fat
Oxidation av järn och mangan, svavelvätereduktion Natriumsulfit Vitt pulver, 25 kg säck Klorreduktion
Natriumtiosulfat, Antiklor Vita pärlor, 25 kg säck Klorreduktion
Skumdämpare, KemFoam Baserade på bl.a. glykoletrar och kolväten, Dunk, Fat, IBC Skumdämpare för process- och spillvatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *