Land Lantbruk, skogsbruk/ Många myter om fosforfällor, samt replik

Många myter om fosforfällor.

Havs och vattenmyndigheten måste ta sitt ansvar och vägleda miljökontoren i stället för att snegla på intäkterna från toalettanvändare på landet  skriver lantbrukaren och docenten i miljöanalys, Lars Hylander.

Svepande kritik mot fosforfällor

Det krävs mer forskning kring vart fosforn från små avlopp tar vägen och det behövs bättre, mer klimatneutrala och billigare fosforfällor, skriver professor Jon Petter Gustafsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *