Forskning på SLU/ Fosforn ligger hårt bunden i skogsmarken och ofta är ett bristämne för skogproduktion.

Forskning på SLU (Sveriges LantbruksUniversitet) visar bland annat att fosforn ligger hårt bunden i skogsmarken och ofta är ett bristämne för skogproduktion. se https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/ny-kunskap-om-skogsmarkens-fosfor-och-fordelarna-med-askaterforing/

”Helträdsuttag för produktion av biobränsle, och fenomen som vittring och podsolering, påverkar trädens tillgång till näringsämnen i marken. En ny doktorsavhandling lägger fram helt ny kunskap om vilka former av fosfor som finns i boreala skogsmarker, och i vilken utsträckning de är tillgängliga för trädupptag. Avhandlingen presenterar även ny kunskap om effekten av askåterföring på fosfortillgången. Resultaten har relevans för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.”…………

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *