SR/ Ny studie: Tunga läkemedel och förbjudna miljögifter i uttrar

  • De uttrar som dött under de senaste tio åren i Sverige har haft både tunga läkemedel och sedan länge förbjudna miljögifter i kroppen. Det här visar en ny studie.
  • Totalt 60 uttrar testades specifikt för läkemedel, och de hade i snitt sju olika mediciner i sig, bland annat mot depression, psykoser och starka smärttillstånd, liksom hjärtmediciner och antibiotika.
  • Uttrarna får i sig gifterna och läkemedlen från vattnet dem dricker och den fisk de äter – bland annat eftersom läkemedel spolas ned i toaletter, eller på annat sätt hamnat i vattnet

Naturhistoriska riksmuseet får in uttrar för provtagningar. Se rapport: Miljögifter i utter från Sverige 


Kommentar:

Effekt av biomagnifikation i framför allt oligotrofa (näringsfattiga) vatten. Borde få vattenmyndigheterna och miljömyndigheterna att tänka om vad gäller reningskrav, mindre fokus på fosfor mer på MF ( biologisk rening). Stärker argument för markbaserad rening framför kummunala reningsverk, speciellt i inlandet.


Kiruna kommun ropar nu på statlig hjälp för att bygga nya bostäder till gruvarbetare för att exploatera nya upptäckten av jordartsmetaller samtidigt som staden flyttas. Varför inte bygga nya bostäderna med miljösäkra avlopp?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *