Mail/ Angående tvångsanslutning till kommunalt VA?

Angående tvångsanslutning till kommunalt VA?

Om maxtaxan är 311 460 kronor! Ingår då också grävning och installation på egen tomt? Om inte så lär ju kostnaderna inte stanna där, utan tar då vid där den kommunala maxtaxan slutar. Eller har de tänkt man ska tvingas betala en maxtaxa för en vara/tjänst man inte kan bruka och sedan årliga abonnemangsavgifter som man inte får säga upp. Och utöver även viten om man använder det befintliga. Om nu ”rätt ska vara rätt”!

Finns ju även ett annat perspektiv kring aspekten ”frihet och demokrati”. Det är när faktura från kommunen angående tillsyn av avloppet dimper ner . Är de då lagligt skyldiga att ta emot kontanter (som sjukvård), eller måste jag betala via bankgirot?

Kontanter är som sagt normalt lagliga betalmedel, vägrar de ta emot så kan du som kund inte göra mycket mer även om de kräver . Avtalsfrihet gäller bara om båda har accepterat att avtala bort kontanterna och om man ingått et sådant avtal. Men:

Kontraheringstvånget gäller här, dvs avtalsfriheten faller då kommunen är i monopolställning och det är en lagstadgad plikt att förse kund med avlopp men samtidigt som kund måste man acceptera de betalningsvillkor som finns.

Det tvånget slår på två håll. Kommunen är tvingade att förse FÄ med avlopp (och tillsyn) och FÄ är tvingad att acceptera betalningsvillkoren.

Däremot påstås det, kan man i vissa kommuner betala kontant på plats, men det är ingen skyldighet att kunna göra det. I ett fritt och i ett demokratiskt samhälle rimmar detta väldigt dåligt.

Enklast är ju så klart att här kontakta kommunen och fråga.

 

Men man kan undra om det fungerar hela vägen om någon drar detta rättsligt då en så kallad kund vill betala med lagliga medel, men då den som leverera varan eller tjänsten vägra ta emot och inget samtycke rått för att avtala bort kontanthanteringen som varit tvingande? Det finns en hel del människor som varken har mobil eller internet och ej heller något bankgiro. Det Finns även några domslut inom andra liknande ärenden som varit till favör för kund som velat betala och där tvingat mottagare att ta emot kontantbetalning och bortse från dröjsmålsränta etc. då de tidigare vägrat ta emot betalning.. Om dessa ärenden ökar lär vi nog snart få se en lagändring.

 

Problemet där är att alla människor i Sverige har rätt till att få ett bankkonto med möjlighet att betala antingen via internetbank eller med giro. Den är en rättighet sen 2017(förutsatt att man inte ägnar sig åt penningtvätt eller ekonomisk brottslighet men det säger sig själv)

Att medvetet välja att inte använda det man har rätt till trots att dessa tjänster även medför en extra kostnad, och sen försöka dra det till en förhandling gör nog det hela ännu svårare. Då Kontraheringstvånget ser till att det gör det till ett ärende som man nog förlorar på förhand Tyvärr!

Risken här är att många som inte kan eller vill nyttjar tjänsterna riskerar trilla ner mellan stolarna. Vilket dessutom nu blir allt större då bankerna börjat stänga ner FÄ´s konton då banken anser sig inte fått de svar de vill ha, t.ex. om jag eller någon familjemedlemmar är politiskt aktiv eller ingår i det Svenska försvaret eller inom någon myndighet, och vad var avsikten med uttag eller mottagen xx summa som nu dessutom du ska bevisa etc.?

Det står på riksdagen hemsidan att ”Offentliga myndigheter som har skyldighet att erbjuda medborgarna vissa tjänster kan däremot inte på samma sätt avtala bort rätten att ta emot sedlar och mynt”. Så är kommunen ”offentlig myndighet”?

Detta är en sådan där luddig sak

Enligt Myndighetsregistret som SCB har så ingår inte kommuner inom definitionen av myndighet enligt regeringsformen ( lika så inte Banker heller):

Däremot är en kommunal förvaltningsmyndighet att anse som en myndighet. Förvaltningsmyndighet är till exempel socialtjänst, skolförvaltning, god man osv… Men en kommun i sig självt är inte en myndighet.

VA är inte en förvaltningsmyndighet så i detta fallet ses det inte som en myndighet utan som ett kommunalt företag trots att de sitter på dubbla stolar.

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen. Även om staten skulle ha kontroll genom att äga aktierna i ett aktiebolag blir det inte en myndighet även om det skulle ha förvaltningsuppgifter. Ett exempel är AB Svensk Bilprovning, som alltså inte är en myndighet. Lika så gäller för Kommuner.

Tyvärr delegerar kommuner över tjänster och beslutanderätt till anlitade företag och konsultbolag som gör att allmänheten och kommuninvånare får bristande insyn i verksamheten. tjänstemannaväldet tar över och våra politiker och nämndemän får allt mindre insyn, medans skattebetalarna får betala.

En kommun är en regelstyrd offentlig organisation som är anförtrodd myndighetsutövning. Det innebär enligt grundlagen Regeringsformen att all makt utgår från folket, den offentliga makten utövas enligt lagar. Och beslutanderätten i kommunen utövas av den folkvalda kommunfullmäktige. En regeringsform och grundlag som numera tyvärr blivit till en ofullgången rätt.

Så det här med VA och det här med kontanter har alltså slutat i en legitim psykisk sjukdom?

Där snaran dras åt och vi alla nu fållas in och vi ser även myndigheter med hjälp av omvänd bevisbörda såsom ”Miljökontoret som ej vill svara på om de godkänner den gamla anläggningen till BDT. De säger att FÄ eller ombud måste komma in med en avloppsansökan för att svara på det.” – Detta är numera en typiskt hantering från kommunerna och myndigheters tjänstemän då någon t.ex. har en befintlig VA anläggning etc. som kommuns tjänstemän inte själv råder och har full översikt över ( slarvat bort handlingar etc). Att här kräva in en ny avloppsansökan vilket innebär ”Ett helt nytt ärende” så kommun åter kan ta kontrollen och ta betalt genom sina påtvingade tjänster, enligt lagstadgade taxor och nya normer. Denna fälla går allt för många i. Härmed behöver de inom kommun inte bevisa någonting då ärendet nu fått och får en helt annan natur och karaktär som ska behandlas därefter. // MR 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.