Insändare/ Ur avloppsrören försvinner den långsiktiga hållbarheten och förtroendet för våra demokratiska organisationer.

Ur avloppsrören försvinner den långsiktiga hållbarheten och förtroendet för våra demokratiska organisationer. Tycker jag som s medlem det är mycket tråkigt att se hur s ihop med hela det  mörkblåa blocket vill ha gamla va-lösningarna.Frågeställningarna kring samhällets långsiktiga hållbarhetsarbete är för många av oss medborgare något diffusa. Vilken plats och status har egentligen framtiden i våra dagliga beslut – enskilt, men också i våra kommuner? I dag debatteras allt oftare VA-frågorna, med rätta.  Många protesterar över planerna på att VA-avgifterna måste fördubblas och att anslutningsavgifterna till de kommunala näten utgår från hundratusentals kronor på landsbygden, och till cirka en miljon i storstadsområdena. Speciellt utsatta är de som redan har en godkänd VA-lösning men som tvingas in i det kommunala nätet enligt den lagstiftning som bara styr hela va-försörjningen om verksamhetsområden inrättas. 

När HSB för länge sedan uppfann sopnedkastet blandades matrester, ja allt blandades i en salig röra. På samma sätt är det med våra vattentoaletter med den skillnaden att toalett innehållet under vägen till reningsverket blandas med industriavfall, sjukhusavfall, gifter från vägtrafiken och allt annat avfall som produceras i det moderna samhället. Nu är en ny våg på gång det är  avloppsslammet  som blandas ytterligare en gång men nu med annat avfall från vårt industrisamhälle. Tyvärr är detta avfall allt annat än giftfritt Det nu läggs det på vår åkermark och sedan kan det också hamna i vår mat.Detta är något som vi fortfarande kan undvika här på Gårvik.

Vår kommuner har gjort det lätt för sig när de hänvisar enskilda fastighetsägare till lagar, förordningar och regelverk vid en eventuell anslutning till de kommunala VA-nätet men har det någon riktighet . Faktum är att våra kommunala nämnder som sköter dessa frågor överhuvudtaget inte kan förklara varför man inte följer gällande miljölagstiftning  utan blandar ihop lagar som va-lagen som inte gäller på Gårvik hänvisar till övergripande myndigheter som lag utan det är rekommendationer S har varit drivande i detta synsätt i många år och inställningen är att vi vet bäst och på ren svenska ni ska inte lägga er i detta  . Har man en egen sanitetslösning som är lika bra eller bättre än den kommunala så är det denna ordning som gäller, i alla fall enligt miljölagstiftningen men det tar inte Soch det mörkblå gänget någon hänsyn till .  Gårvik är tyvärr ett bra tråkigt exempel på detta Miljö Hälsa  mellersta Bohuslän .Avslår och godkänner inte bättre avloppslösningar ut på Gårvik  De hänvisar till Va-lagen som inte gäller ännu här. De har order från partierna som styr nämnden och det är S ihop med de mörkblå

 Jag kommer därför att driva frågan vidare nu i valrörelse för andra gången.

Tom Hagström 

S-medlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.