Bblat/ Svar till: Lars Hylanders insändare Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet, i Bbl/AT 15 juli.

Svar till: Lars Hylanders insändare Kommunalt VA ger stor belastning på klimatet, i Bbl/AT 15 juli.

Oberoende, jo visst… Lars Hylander (LH) kallar sig ”oberoende forskare” och säger att han inte har några ”personliga eller politiska intressen i VA-frågan på Norr Mälarstrand”. Oberoende av vem, vad? Och om LH inte har några intressen i detta ärende, varför då lägga ner möda på att kritisera det? LH ifrågasätter demokratin i Köpings kommun och säger sig ha ”en vidare syn på demokrati”. Han påstår också att kommunfullmäktige i Köping fattade beslut ”på Elizabeth Salomonssons ogrundade påstående att det måste ske för att rädda Mälaren från övergödning.” Var hittar han det påståendet?

Ovanstående innebär att LH underkänner Köpings kommunfullmäktige som en demokratisk församling och nedvärderar totalt samtliga ledamöter som enhälligt beslutade om VA till bland annat norra Mälarstranden. Beslutet hade föregåtts av en mångårig diskussion, dialoger med stugägare och deras föreningar samt ett flertal utredningar för att hitta en lösning på VA-frågan. Och det var inte ett påhitt från vare sig undertecknade eller kommunen utan stor efterfrågan från stugägare i de olika områdena.

Den ”oberoende” LH har köpt skrämselpropagandan från ”Strategigruppen” att anslutning till kommunalt VA kan kosta 700 000 kronor. Sanningen är att maxtaxan är 311 460 kronor! Mycket pengar det också, men rätt ska vara rätt! Det går an att kalla sig ”oberoende”, inte behöva ta ansvar och sitta i Uppsala (vad har förresten Uppsalas vatten med detta att göra?) och påstå saker som går tvärt emot det som ett flertal domstolar, ända upp till högsta förvaltningsdomstolen och mark- och miljööverdomstolen, har gått igenom och godkänt. Vår känsla är att Lars Hylander varken är ”oberoende” eller ”utan personliga och politiska intressen i VA-frågan”. Nej han har helt enkelt gett sig ut på för djupt vatten.

Elizabeth Salomonsson och Annika Duàn


Svaret ges med anledning av Lars Hylanders insändare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.