DD Debatt/Moderater kräver svar om hållbara vattentjänster

Frågan om tvångsanslutning till kommunens VA-nät berör tusentals fastighetsägare, främst på landsbygden.

Varför förvägrar S, V, MP, C, KD, L och SD, 700 000 fastighetsägare rätten att få en saklig prövning i mark-och miljödomstolen av kommuners beslut om tvångsanslutning verkligen är motiverade utifrån miljöbehov?

Moderaterna begärde i riksdagen att kommunerna skulle påvisa och bevisa att behov föreligger för tvångsanslutning till vatten och avloppsnätet (VA) av fastighetsägare och att beslut ska kunna överklagas av fastighetsägare. Moderaternas krav röstades ner av er övriga riksdagspartier med konsekvensen att de 700 000 fastighetsägarna är helt rättslösa gentemot kommunerna trots att det i Sverige gäller principen i juridiken att den som påstår något också ska bevisa sitt påstående.

Genom att förvägras den självklara rätten att kunna överklaga kommunens beslut och få sakfrågan prövad där kommunen måste styrka sina påståenden består rättslösheten i det Sverige som ni folkvalda brukar kalla för en rättsstat. Vi fastighetsägare får nogsamt överväga inför kommande riksdagsval vilka som får våra röster, moderaterna eller övriga partier utifrån vad ni beslutade kring hållbara vattentjänster.

Lars-Göran Carlsson

Ordförande i styrelsen VA-i-tiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.