UNT- Östhammar/ Hjälper det att torrlägga VA-politiken?

Hjälper det att torrlägga VA-politiken- Östhammar_UNT 21maj-22

Dricksvatten- och avloppsförfallet i Sverige går fortare än det som repareras hörde jag på radions P1 för en månad sen. Ledningarna läcker som såll så 15-25% av dricksvattnet når aldrig konsumenterna. Hur länge accepterar vi att kollektivt bekosta dricksvatten vi inte får tillgång till? Även om Branschföreningen Svenskt Vatten hävdar att det som läcker ut inte är förlorat eftersom det går tillbaka till vattnets kretslopp så är energin förlorad, både den som förbrukas av pumpar, vattenverkskemikalier och mänsklig energi till arbetet. Avloppsledningarna läcker ofta ännu mer eftersom de är tillverkade av betong och gjutjärn som redan passerat bäst före datum, ibland redan för flera decennier sedan! Även Östhammar har dessa problem som Hasse Ridderstolpe påpekade i UNT (18 maj 2022), vilket skadar miljön och medför dålig vattenkvalitet i Östhammarsfjärden.

En glest befolkad kommun som Östhammar har svårt med investeringar på 800 miljoner kr för ett nytt reningsverk, en investering på 160 000 kr per tätortsinvånare. Detta i tillägg till 7 000 kr per invånare som hela skattekollektivet redan betalar för att bygga en dricksvattenledning från Tierp till ett par av kommunens övriga tätorter (Alunda, Österbybruk). Kostnaderna för att dessutom byta läckande avloppsledningar vill ingen tänka eller räkna på. Berggrunden med dominerande tunna jordlager kräver många kostsamma sprängningar om traditionell VA-teknik används.

 

Men varför ska man använda traditionell VA-teknik? Det finns bättre lösningar som skyddar miljön, möjliggör kretslopp av växtnäring och är ekonomiskt konkurrenskraftiga. Luktfria, komposterande torrtoaletter installeras för en totalkostnad på 50 000 kr och behöver inget dyrt reningsverk på 160 000 kr per person, spädbarn inräknade. En komposterande toalett räcker för en hel familj och fungerar även om vattenförsörjningen slås ut av krig eller kris. Behållaren töms vart 10:e år och ger säker gödsel som inte skadar miljön. Om man tycker det är ”äckligt” att tömma behållaren så kan man betala bra till den som gör det. Man har ju sparat mycket pengar på att installera en komposterande toalett istället för en vattentoalett med ett dyrt reningsverk!

 

De befintliga avloppsledningarna kan användas till bad-, disk- och tvättvattnet, som leds bort till våtmarken. Det medför sällan vare sig smittrisk eller övergödning. Att ledningarna läcker är en fördel eftersom det fyller på grundvattenmagasinen och därmed bidrar till Svenskt Vattens önskan om återföring till vattnets kretslopp. Genom att använda torra toaletter så minskar även Östhammars behov av dricksvatten, en begränsad resurs. Så torra toalösningar hjälper både miljön och invånarnas ekonomi.

Lars Hylander, bonde, docent och oberoende miljöforskare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.