Bblat- Köping/ Får S och V handskas hur som helst med invånarnas skattepengar?

Får S och V handskas hur som helst med invånarnas skattepengar?

Hur kunde S och V vid VME:s senaste styrelsemöte undgå att rösta för en bordläggning av sjöledningen för Norr Mälarstrand, när man visste om att M inlämnat en motion gällande nej till tvångsanslutning. Motionen ska troligtvis behandlas i september.

Det är nu sex partier (red. anm: M, L, C, Sd, KD, Vanligt folk) som kommer rösta för ett omtag, men S och V vill köra det idiotiska projektet till slutet.

Det kan betyda att ledningen förläggs, men till ingen nytta, samt skadeståndsanspråk på många miljoner kronor till entreprenören.

Det är inte konstigt att kommunens kassakista sinar så kraftigt att budgeten inte kunde fastställas i juni. Det är ett stort politiskt svaghetstecken när man inte under en hel mandatperiod kunnat enas i demokratisk anda gällande omtag för vansinnesprojektet.

Den demokrati som Elizabeth Salomonsson, Annika Duan och Andreas Trygg redovisar i svaret gällande Norr Mälarstrand är samma luftslottsliknande demokrati som S i Köping bedrivit under 36 år, vilket är en stor skandal.

Gör om och gör rätt.

Roland Karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.